Teoremat - strona 3

Teorie nierówności - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 931

, a biedni jeszcze biedniejsi. Socjologowie mówią czasami o „teoremacie Mateuszaʺ3. Tłumacząc na język...

Dynamika ruchów społecznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 672

jest tu przypisanie jednostce charyzmy przez zbiorowość. Parafrazując słynny „teoremat W. I. Thomasaʺ...

Faszyzm - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1036

, ani tym bardziej nie posiada jakiejkolwiek wartości. W takim pojęciu faszyzm jest totalitarny” (tamże); „teorematem” f...

Powtórzenie do kolokwium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Kozłowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2282

wytwórczych dla dobra A i B. Założenie to jest fundamentalnym teorematem (paradygmaty) ekonomii dobrobytu...

Gospodarka regionalna 30 godzin

 • dr Arkadiusz Mroczek
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 889
Wyświetleń: 1610

(międzyregionalnych) dysproporcji rozwoju) TEORIA LOKALIZACJI I SYSTEMY OSADNICZE TEOREMAT PRZESTRZENNEJ NIEMOŻLIWOŚCI...