Wprowadzenie do filozofii nauki dla przyrodników

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie do filozofii nauki dla przyrodników - strona 1

Fragment notatki:

PIERWSZE ZASADY:1.Rzeczywista wiedza naukowa jest prawdziwa;2.Właściwości przedmiotów są wspólne dla klas przedmiotów;3.Język opisu naukowego wynika z własności opisywanych przedmiotów i zdarzeń;4.Język opisu naukowego posługuje się językiem izomorficznym wobec rzeczywistości. Wszystkie naukowe wyjaśnienia-charakter przyczynowy;wyjaśnienie takie powinno mieć jasno ujęte aspekty:przyczynę formalną,materialną,sprawczą,celową.Przyczyny celowe-wg Arystotelesa-takie zjawiska, kiedy wyst.świadomość celu i takie,kiedy nie ma tej świadom.lecz stan rzeczy determinuje sposób. Badanie naukowe=obserwacje-zdanie obserwacyjne -zd.wyjaśniające-zd.interpretacyjne-wyjaśnienie naukowe. ZAŁOŻENIA WIELKIEJ FILOZOF.NAUKI: 1.Realizm ontologiczny-świat istnieje realnie; 2.Realizm teoriopoznawczy-świat jest poznawalny(częściowo i niedoskonale); 3.Naturalizm ontologiczny-nie ostanieje nic oprócz realnego świata; 4.Natural. epistemologiczny-poznanie rzeczywistości jest jedynym poznaniem naukowym; Realizm ontologiczny:-świat skł.się z rzeczy i tylko z rzeczy;rzeczy są materialne,zmieniają się i wpływ.na siebie(relacje między nimi- wynika proceduralność bad.nauk); rzeczy mają właściwości:wewn(np.atomowy ukł.cząst)i relacje(np.ciężar);wł.wewn dzielimy na:istotne(kręgosłup-bycie kręgowcem)i przypadkowe(bycie chorym) właściw.nie można oddzielić od rzeczy; rozróżniamy je i nadajemy im nazwy;zdania okr.jakąś właśc.to predykaty:powtarzane dla kolejnych rzeczy stają się koncepcjami; odrębny rodzaj właśc.rzeczy-dyspozycje (możliwości):dzielimy je na:przyczynowe (rozpuszczalność-zawsze),przypadkowe (rozpad jądra izotopu).orzeczenie o braku włsc.rzeczy to zd.obserw.Najczęściej występujące ujęcia filozofii nauki:-zbiór najogólniejszych poglądów na rzeczywistość, zgodnych z naukową wiedzą o świecie; -opinie tego,co jest treścią poznania naukowego; -najogólniejsza synteza tego,co wiadomo o rzeczywistości dzięki naukowcom; -analiza postępowania naukowców i procesu kumulowania wiedzy. JOHN LONEE:metoda naukowa jako główne zagadnienie filozofii nauki(zagadnienie metafizyczne i epistemologiczne jako techniki); ALEXANDER BIRD: epistemologia naturalizowana jako główne zagadnienie filozofii nauki,metoda naukowa jako znaczne i niepewne narzędzie poznawcze. ZDANIA I TWIERDZENIA. Zdanie-wyrażenie mające wartośc logiczną(prawda/fałsz); Twierdzenie-wyrażenie wypowiedzi z asercją(wypowiadający przypisuje mu wartośc logiczną=prawdziwe),wybierają je naukowcy;zbiory twierdzeń dotyczące jednego obszaru badań to teorie. Zdania analityczne:1.Logiczne-prawdziwe z zasad logiki; 2.Tezy języka-odwołuje się do def. (wszyscy mańkuci są leworęczni);3.Nie mające związku ze światem poza językiem (światem rzeczy,przyrody) Zdania syntetyczne: powst.w warunkach empirycznych(najważniejsze dla przyrodników),mowie potocznej i filozofii. Zd.empiryczne:wartośc logiczna oceniana na podst.odwoływania się do rzeczywistości ponadjęzykowej;wartośc poznawcza oceniana na podst.intersubiektywnej sprawdzalności;prawdziwość-ustalana jest przez odwołanie do doświadczenia.

(…)

…. twierdz.o sprawdzeniu(weryf) zd.syntet. Uważa się,że weryfikacja w praktyce nie jest możliwa,ze wzgl.na wymóg wielkiego kwantyfikatora. FALSYFIKACJA-sprawdzenie niepoprawności zd.synt.w odn.do rzeczy opisyw(2 kolejne takie same jw.);sformułow. Zd.uogólnionego obserwacyjnego i sformułowanie twierdzenia o potwierdzonej nieprawdziwości zd.syntet.(czyli o jego sfalsyfikowaniu)lub o niepowodzeniu falsyfikacji(czyli o jego potwierdzeniu). KORNOBORACJA-przeprowadzenie możliwie wielu postępowań falsyfikat.dot.tego samego zd.syntet.i tych samych rzeczy jednak przy zast.różnych metod i procedur doświadcz.po uzyskaniu choćby pojedynczej falsyfikacji,ogłoszeniu błędności zdania,przy braku powodzenia falsyfikacji,ogłoszeniu koroboracji zd.syntet,procedur i metod często podczas prób sfalsyfik.problemu. Zd.obserwacyjne-1.zd.proste…
… obniżających w niszy wyjściowej fitness mogą być włączone do puli genotypów populacji wyjściowej;org.to rzeczy,fitness to konstrukt. Prawo 3go rodzaju-zd.wprowadzające regułę z prawa 2go rodzaju,ujmuje relację między pojęciami i prawami lub między różnymi prawami 2go rodzaju.np.prawo Ohma. Prawa 4go rodzaju-naukowe:prawa niższe rodzajów są naukowe,gdy nie przejawia si,ę w nich wpływ badacza,jest to wymóg…
…-jeżeli tw.teorii jest tak skonstruowane,że niemożliwa jest falsyfikacja,to nie jest to teori naukowa. Jeśli istnieje sposób,by sfalsyf.teorię,to dodatkowo trzeba:-określić reguły wykraczając jej obszar obowiązywania;-wskazać reguły korespondencji dla pojęc tworzących ramy pojęciowe teorii;-określić reguły formowania predykcji,czyli przewidywania faktów,obserwacji,wyników dla obszaru obowiązywania. Darwinowska…
….przekonanie o prawdziwości twierdzeń uważanych za skład.wiedzy; przekonanie o zdolności odróżniania prawdy i fałszu:-przekonanie pokrywające się z wiarą, -szerszy obszar stosowania wiary. W.spekulatywna(filozof.): 1.w.twierdzeń (propozycji): -zd.obserwac.i teoret, przekazywane z pewnością(wiarą)co do ich prawdziwości; -zd.wynikające z episteme (poznawania) 2.w.możliwości-zdolności: -zd.obserwac.i…
… bez predykcji np.teleononia zewn Kon.celowych zjawisk:-adaptacja jako zjaw;-hist.wyjaśnianie zjawisk (niewystarcz); -wyjaśnianie przez cel-wystarcz.i właściwe poznawczo; Celowośc z pkt.widzenia filoz. nauki:koncepcja programów mających cel (program w DNA ma jako cel apoptozę,co sprowadza tezę teleonaiczną?do absurdu. Konc.celowej naturalnej selek:na warunki selekcji skład.się czynn.biotyczne i abiot…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz