Pięć rodzajów wiedzy ludzkiej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1806
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pięć rodzajów wiedzy ludzkiej - strona 1 Pięć rodzajów wiedzy ludzkiej - strona 2 Pięć rodzajów wiedzy ludzkiej - strona 3

Fragment notatki:


. Pięć rodzajów wiedzy ludzkiej (J. Such) Klasyczną definicję wiedzy podał Platon w dialogu Teajtet , gdzie Sokrates w rozmowie z Teajtetem dochodzi do wniosku, że wiedza to prawdziwe, uzasadnione przekonanie. Nowa Encyklopedia Powszechna definiuje wiedzę jako „ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości wraz z umiejętnością ich wykorzystywania”.
Pięć rodzajów wiedzy:
potoczna
naukowa
artystyczno-literacka
irracjonalna
spekulatywna 2. Wiedza naukowa Nauka to praktyka społeczna (komunikacja, norma i władza - przymus) w XVI w.
- doświadczenie, eksperyment i logika,
- instytucjonalizacja (biurokratyzacja) i dyscyplinaryzacja.
W znaczeniu treściowym nauka to „system uzasadnionych pojęć, twierdzeń i hipotez będących wytworem odkrywczej działalności badawczej i stanowiących najwyżej rozwiniętą postać świadomości społecznej” i indywidualnej (W. Okoń). Nauka to uporządkowany zasób wiedzy ludzkiej:
- o rzeczywistości społecznej, kulturowej, przyrodniczej, - o zjawiskach i prawidłowościach rozwoju rzeczywistości,
- o sposobach badania i sposobach przekształcania rzeczywistości, ujęty w system twierdzeń i hipotez (uzasadnionych,
Płaszczyzny rozumienia terminu nauka Nauka może być rozpatrzona na 7 płaszczyznach jako:
1 gatunek wiedzy - wiedza naukowa
2 rodzaj działalności podejmowanej przez naukowców
3 sposób działania poznawczego
4 podmiot zbiorowy - społeczność naukowa
5 zespół instytucji badawczych
6 świadomość społeczna - świadomość naukowa
7 składnik siły wytwórczej społeczeństwa
Pierwszymi trzema zajmuje się filozofia nauki, pozostałymi czterema socjologia nauki. Wiedza naukowa jest : usystematyzowana,
samokrytyczna, podlega samokontroli,
uteoretyczniona,
eksplanacyjna i prognostyczna,
ogólna, ścisła, pewna, prawdziwa,
heurystyczna,
intersubiektywnie sprawdzalna.
- weryfikacji,
- falsyfikacji Prawda naukowa musi spełnić 5 warunków: - Warunek wysokiej ogólności (twierdzenie jest tym ogólniejsze im większej ilości obiektów dotyczy)
- Warunek wysokiej ścisłości (matematyka jest najlepszym sposobem uściślania twierdzeń)
- Warunek wysokiej informacyjnej zawartości (im twierdzenie ogólniejsze i ściślejsze tym większa jego zawartość informacyjna


(…)

… do konkurowania w czasach nowożytnych takich form poznania, jak: empiryzm (doświadczenie zmysłowe, introspekcja, intuicja zmysłowa), racjonalizm (rozum, intuicja intelektualna, czyste myślenie) i irracjonalizm (poznanie uczuciowe, poznanie mistyczne, objawienie). Tym trzem nurtom towarzyszyły jeszcze inne podziały teorii poznania, takie jak na przykład realizm, agnostycyzm czy sceptycyzm. Wszystkie one miały…
… i gromadzenia wiedzy. Sumerowie tworzyli listy miast, gatunków roślin i zwierząt, gór i rzek oraz innych rzeczy (minerałów, narzędzi itp.), co było pierwszym krokiem do systematycznej wiedzy. Uporządkowanie faktów stało się przyczynkiem do dalszego rozwoju nauki, będąc zaczątkiem tworzenia poszczególnych dyscyplin. Sumerowie, a także Asyryjczycy i Babilończycy byli biegłymi matematykami. Opanowali cztery…
… w nurcie realizmu, będącego elementem metafizyki. To właśnie odseparowanie się nauki od metafizyki pozwoliło tej pierwszej, głównie za sprawą P. Duhema wypracować instrumentalne spojrzenie na naukę, w którym zakłada się istotną rolę teorii naukowych w badaniach, ale odmawia się jej, z kolei wartości poznawczej. W tym samym czasie pojawiają się idee antynaturalistyczne, krytykujące pozytywizm i scjentyzm
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz