Teoremat - strona 2

Madsen - Teorie motywacji

  • dr Joanna Trzópek
  • Wprowadzenie do filozofii i metodologii nauk
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1708

) wyprowadza się twierdzenia pochodne, zwane teorematami Zaletą wyjaśnień dedukcyjnych jest możliwość...

Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych - komplet wykładów

  • Uniwersytet Opolski
  • dr Monika Paradowska
  • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3969

Dodatkowo notatka porusza zagadnienia takie jak: internalizacja środowiskowych kosztów zewnętrznych - istota i metody, optymalny pozom redukcji zanieczyszczeń, podatek pigou, ustalenie optymalnego podatku za emisję, monopol, teoremat Coase'a, rynek praw emisji zanieczyszczeń, podstawowe rodzaje ...

Etnocentryzm a polityczna poprawność

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr inż. Maria Siwek
  • Socjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777

„teoremat Thomasa: „Jeśli ludzie uważają pewne rzeczy za realne, to są one realne w swoich konsekwencjach...