Tekst prawny - strona 18

Wykładnia prawa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1169

lub jej fragment ma określone znaczenie. Międzynarodowa teoria interpretacji tekstów prawnych oparta...

Wstęp do prawoznastwa - wykład 8

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 630

zdeterminować przez przepisy prawa - „luz decyzyjny” - J. Wróblewskiego: sytuacje, w których tekst prawny...

Wstęp do prawoznastwa - wykład 14

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 742

mogą być wyłącznie teksty prawne (tj. umowy międzynarodowe, konstytucja, ustawy, akty podstawowe, a w krajach common...

Teoria Filozofii Prawa

 • Teoria i filozofia prawa
Pobrań: 819
Wyświetleń: 4606

się do wyjaśniania. Podstawowym zadaniem nauk prawnych jest rozumienie tekstu prawnego i znajdowanie rozwiązania...

Zarys teorii i filozofii prawa

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Wojciech Dziedziak
 • Zarys teorii i filozofii prawa
Pobrań: 2030
Wyświetleń: 6258

się do wyjaśniania. Podstawowym zadaniem nauk prawnych jest rozumienie tekstu prawnego i znajdowanie rozwiązania...

Zarys teorii i filozofii prawa - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Wojciech Dziedziak
 • Zarys teorii i filozofii prawa
Pobrań: 2065
Wyświetleń: 7903

się do wyjaśniania. Podstawowym zadaniem nauk prawnych jest rozumienie tekstu prawnego i znajdowanie rozwiązania...

Zarys filozofii prawa

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Wojciech Dziedziak
 • Prawo karne
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2058

się do wyjaśniania. Podstawowym zadaniem nauk prawnych jest rozumienie tekstu prawnego i znajdowanie rozwiązania...

Wykładnia prawa - skrypt

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Lech Morawski
 • Logika dla prawników
Pobrań: 1701
Wyświetleń: 5096

- nie każda jednak. Rozwijanie prawa „Rechtsfortbildung”. Ze względu na same właściwości tekstów prawnych...

Pojęcia prawa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Krzysztof Trzciński
 • Prawo
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1813

wyodrębnione w tekście prawnym jako artykuły, paragrafy, ustępy, punkty, litery. Struktura przepisu prawnego...