Tekst prawny - strona 19

Instytucje Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Filip Skawiński
 • Integracja europejska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 637

obrady w sprawach innych tekstów prawnych). Sposób podejmowania decyzji: - w sprawach organizacyjnych...

Argumentacja prawnicza dziś

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2310

tekstów prawnych (prawa stanowionego) Benignius leges interpretandae sunt, quo voluntas earum conservetur...

Kierunki filozoficzne na temat istoty prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 959

jest kształtowane w dialogu pomiędzy interpretatorem a tekstem prawnym prawo w znaczeniu prawniczym - zespół reguł...

Stanowienie prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 4053

prawniczym Luz decyzyjny - zakres swobody w podejmowaniu decyzji przez sądy ze względu na istnienie w tekście...

System prawa i jego cechy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 378
Wyświetleń: 4284

względem innych norm. Są to normy szczególnego rodzaju. Dwa źródła: sam tekst prawny (odtwarzane...

Znajomość prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksandra Wronkowska
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3437

do realizowania nowych norm przejrzysta konstrukcja systemu aktów normatywnych komunikatywne formułowanie tekstów...