Tekst prawny - strona 20

Teoria precedensu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Dobrzeniecki
 • Teoria prawa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1092

tekstów prawnych -zasady miały w maksymalny sposób ograniczyć arbitralność postępowań sądowych i skrępować...

Zasady prawa pracy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Prawo pracy
Pobrań: 112
Wyświetleń: 910

poszukiwać w samych tekstach prawnych, w drodze zabiegów logicznych zmierzających do rekonstrukcji idei...

Obowiązywanie prawa - akty normatywne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 784

, oraz tych wszystkich, którzy interpretują teksty prawne. Bezwzględny zakaz stosowania retroaktywnych norm w prawie karnym. Terytorialny...

Prawo a moralność - Normy religijne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1407

przez prawodawcę w tekście prawnym; ustalając czy w rozważanym przypadku mamy do czynienia z np. “rażącą...

System prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1498

tekstów prawnych, wyznaczają w jaki sposób wykorzystać zakres swobody pozostawiony organowi stosującemu...

Wypowiedzi oceniające, normatywne i modalne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Radosław Stróżyk
 • Logika dla prawników
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2100

, która jest najmniejszym elementem stosowania prawa Przepis normatywny(prawny) - to jednostka systematyki tekstu prawnego...

Propedeutyka prawa

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Propedeutyka prawa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2387

czytać teksty prawne ze zrozumieniem i kojarzyć analogiczne sytuacje w życiu. Powinien umieć myśleć...