Zasady prawa pracy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady prawa pracy - strona 1 Zasady prawa pracy - strona 2 Zasady prawa pracy - strona 3

Fragment notatki:

ZASADY PRAWA PRACY 1.w ujęciu szkoły prawa natury -normy moralne, na których opiera się ład społeczny. Zasady tkwią w samej naturze stosunków społecznych i w prawach przyrody, a wobec tego mają nadrzędna pozycję wobec prawa stanowionego. Pojęcie to zostało ukształtowane w XVII i XVIII w. , rozkwit przeżywało w okresie Rewolucji Francuskiej.
2 .szkoła historycznoprawna - z XIX w. , zasad prawa należy poszukiwać w samych tekstach prawnych, w drodze zabiegów logicznych zmierzających do rekonstrukcji idei społeczno-filozoficznych, które one realizują. 3. współczesne koncepcje praw człowieka nawiązują wprost do praw przyrodniczych i niezbywalnych jednostki ludzkiej, posługują się pojęciem prawa sprawiedliwego.
4 .koncepcja państwa prawa i pozytywistyczne rozumienie zasad prawa
5. zasady prawa mogą być o charakterze: -normatywnym -normy prawa o dużym stopniu ogólności i doniosłym znaczeniu dla regulacji stosunków społecznych, expresis verbis sformułowane w obowiązujących przepisach prawnych np. zasada wolności umów. Wyrażone w tekstach aktów normatywnych, bądź wyprowadzone w drodze wnioskowań prawniczych. -postulatywnym -idee przewodnie systemu prawa i idee kierunkowe gałęzi prawa. Uznano za nie postulaty formułowane wobec pracodawcy i organów stosujących prawo. Pełnią rolę wytycznych legislacyjnych i wskazówek interpretacyjnych przepisów prawa. Np. zasada równości wobec prawa -opisowym -konstrukcje prawnicze określające typy rozwiązań legislacyjnych np. zasada osobistego świadczenia pracy. Określają w sposób skrótowy właściwości regulacji prawnej.
6.z uwagi na usytuowanie niektórych norm prawnych dotyczących przedmiotu prawa pracy w konstytucji wyróżnia się konstytucyjne zasady pracy -naruszenie tych zasad może stanowić podstawę skargi konstytucyjnej
7.wyróżniamy także zasady zawarte w ratyfikowanych przez Polskę konwencjach MOP 8. podstawowe zasady prawa pracy -pojęcie wprowadzone do kodeksu pracy przez ustawodawcę w tytule rozdziału II działu I .Konstrukcja podstawowych zasad prawa pracy najbliższa jest konstytucyjnym zasadom tego działu prawa. Podstawowe zasady prawa pracy mają niższą rangę od konstytucyjnych zasad prawa pracy, gdyż sformułowane są w ustawie zwykłej-kodeksie pracy .Istnieje domniemanie prawne zgodności ustaw z konstytucją, które może być obalone orzeczeniem TK.
9.podstawowe zasady prawa pracy nie mają pozycji nadrzędnej w stosunku do przepisów ustawowych, gdyż ocena wewnętrznej spójności prawa nie została poddana kognicji TK.
10. art.16 - zasada dbałości pracodawcy o interesy pracownika -„pracodawca stosownie do możliwości i warunków, zaspakaja bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników”
11 .art.17 -zasada ułatwiania podnoszenia kwalifikacji zawodowych ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz