Szkoła frankfurcka - strona 3

Krytyka Habermasa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozoficzne podstawy pedagogiki
Pobrań: 84
Wyświetleń: 791

drugiego pokolenia szkoły frankfurckiej (tam wszyscy walczyli z ideologią). Habermas nie bierze pod uwagę...

Socjalizm - Utopia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 931

na grupy mające wiedzę i niewiedzę: pojawiają się kategorie sztucznych potrzeb (szkoła frankfurcka - ludzie...

Kultura masy i typy homogenizacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 154
Wyświetleń: 854

5.Kultura masowa Pierwszy raz użył tego pojęcia Max Horkheimer 1941 (szkoła frankfurcka...

Sens ideowy pojęcia lewica

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1015

przywódczą jest chłopstwo; 6. Nowa Lewica – In. Neomarksizm, szkoła frankfurcka – l. 20. XX wieku w Niemczech...

Filozofia kultury

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Filozofia kultury
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1575

Gasseta Oswald Spengler i koncepcja zmierzchu Zachodu Pesymizm historiozoficzny Szkoły Frankfurckiej Ruch...

Kultura masowa - Max Horkheimer

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Ewelina Widawski
 • Teoria i filozofia kultury
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1008

KULTURA MASOWA Pierwszy raz użył tego pojęcia Max Horkheimer 1941 (szkoła frankfurcka) określenie...

Kultura masowa.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1218

KULTURA MASOWA Pierwszy raz użył tego pojęcia Max Horkheimer 1941 (szkoła frankfurcka) określenie...