Szkoła frankfurcka

note /search

Pedagogika krytyczna- prezentacja

  • Podstawowe systemy i pojęcia pedagogiczne
Pobrań: 1659
Wyświetleń: 6160

filozoficznej szkoły frankfurckiej. Filozoficzna teoria krytyczna – w tej postaci, która wpłynęła na pojawienie...

Kultura masowa - wykład

  • Uniwersytet Łódzki
  • Główne nurty kultury polskiej i światowej XX i XXI wieku
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1372

szkoły frankfurckiej wynikały z perspektywy jaką obrali - kultury wysokiej. W dyskusji nad kultura...

Filozofia polityczna- zagadnienia

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Filozofia polityczna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1428

. Filozofia Fryderyka Nietzschego. Przedstawiciele i poglądy Szkoły Frankfurckiej Przedstawiciele liberalizmu...

Test 3 z 4- opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Filozofia polityczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 707

. Zdaniem przedstawicieli szkoły frankfurckiej autentyczna krytyka współczesnego społeczeństwa zanika...

Przemysł kulturalny - wykład

  • Uniwersytet Łódzki
  • Główne nurty kultury polskiej i światowej XX i XXI wieku
Pobrań: 49
Wyświetleń: 784

przymiotnika „kreatywny” niż „twórczy” To przejście zapożyczone ze szkoły frankfurckiej - szkoła...