Szkoła frankfurcka

Ćwiczenia z komunikacji

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Wojciech Jurkiewicz
 • Komunikacja społeczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 2646

, interakcjonizm, szkoła frankfurcka, szkoła krytyczna....

Pedagogika krytyczna- prezentacja

 • mgr Danuta Solarski
 • Podstawowe systemy i pojęcia pedagogiczne
Pobrań: 756
Wyświetleń: 4410

filozoficznej szkoły frankfurckiej. Filozoficzna teoria krytyczna – w tej postaci, która wpłynęła na pojawienie...

Kultura masowa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Główne nurty kultury polskiej i światowej XX i XXI wieku
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1022

szkoły frankfurckiej wynikały z perspektywy jaką obrali - kultury wysokiej. W dyskusji nad kultura...

Filozofia polityczna- zagadnienia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Mieczysław Władysław Omyła
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1260

. Filozofia Fryderyka Nietzschego. Przedstawiciele i poglądy Szkoły Frankfurckiej Przedstawiciele liberalizmu...

Fałszywa świadomość wg H. Marcusego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. inż. Józef Matuszek
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1785

. Krytyczna teoria społeczeństwa szkoły frankfurckiej; fałszywa świadomość wg H. Marcusego; teoria...

Test 3 z 4- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Mieczysław Władysław Omyła
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 602

. Zdaniem przedstawicieli szkoły frankfurckiej autentyczna krytyka współczesnego społeczeństwa zanika...

Przemysł kulturalny - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Główne nurty kultury polskiej i światowej XX i XXI wieku
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665

przymiotnika „kreatywny” niż „twórczy” To przejście zapożyczone ze szkoły frankfurckiej - szkoła...