Szkoła frankfurcka - strona 2

John Stuart Mill

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Joachim Kosek
 • Filozofia nauki
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1183

frankfurckiej. Szkoła Frankfurcka: m. in. Adorno, Fromm; założyli instytut marksizmu /rewolucje wschodnie...

Wykład - definicja ideologii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 35
Wyświetleń: 553

. Lukacs, V. Pareto, szkoła frankfurcka, K. Mannheim, J. Habermas, L. Althusser, M. Foucault) nad społ...

Zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1645

interakcjonizm, szkoła frankfurcka, teoria systemów; wyjaśnienie a rozumienie; holizm a indywidualizm...

Hermeneutyka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Stanisław Wojcieszek
 • Historia etyki
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1400

. Do Heideggera nawiązywali marksistowsko zorientowani filozofowie, a także reprezentanci szkoły frankfurckiej...

Karol Marks

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1330

inspiracji dla szkoły frankfurckiej; przejściowa faza druga: „Manifest komunistyczny”; 3. analiza ekonomiczna...

Kultura masowa - omówienie i definicje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1092

KULTURA MASOWA Pierwszy raz użył tego pojęcia Max Horkheimer 1941 (szkoła frankfurcka) określenie...