Podstawowe pojęcia związane z metodami badań medioznawczych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 581
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe pojęcia związane z metodami badań medioznawczych-opracowanie - strona 1 Podstawowe pojęcia związane z metodami badań medioznawczych-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Pierwsze systematyczne badania pojawiły się wraz z rozwojem telewizji i prasy. Wynikały z przekonania, które zakładało, że treść przekazu odzwierciedla jego cel i cel nadawców. Z biegiem czasu pojawia się jednak nowy sposób myślenia tj. krytyka mediów szukająca w treści pewnej ideologii, polityki, ukrytych treści. Zatem pojawia się pytanie czy można wprost analizować treść mediów? Próbą odpowiedzi na to pytanie jest badanie dziś, tego co niejednoznaczne, to co zostało powiedziane i w jaki sposób.
U podstaw badan medioznawczych leżą: Opis i porównywanie produktów medialnych, kanałów komunikacji masowej,
Porównywanie mediów z rzeczywistością społeczną. Sprawdzanie czy treść mediów odzwierciedla rzeczywistość,
Badanie treści przekazów jako odzwierciedlenie wartości kulturowych i społecznych,
Formułowanie hipotez na temat funkcji oddziaływania komunikacji masowej,
Ocena jakości mediów,
Badania nad stronniczością mediów,
Analiza widowni i gatunków.
Krytyczna analiza treści:
Media mają potężny wpływ na rzeczywistość i dlatego trzeba się im przyglądać. Krytyczna analiza treści nie jest metodą ściśle naukową, Opiera się na tym, że media są nieskuteczne w realizowaniu zadań, które sobie stawiają. Zwraca się tez uwagę na tendencyjność i wybiórczość mediów (krytykuje się sposób ukazywania lub pomijania pewnych kwestii). Analiza krytyczna czerpie najwięcej inspiracji z pewnych założeń marksistowskich tj. Barthesa, Althusera, Halla. Co ich łączy? Praktyka nadawania określonych znaczeń poprzez określony język tzn. co jakiś czas pojawia się jakieś słowo, które staje się znaczące. To swoiste tworzenie mapy kulturowych znaczeń, które nadaje znaczenie klasie rządzącej. I wg. tych badaczy media spełniają to zadanie na kilka sposobów:
Technika maskowania pewnych faktów, niedoskonałości, a także traktowanie ich jako naturalne. Tematy maskowane to najczęściej nierówność społeczna, wyzysk.
Fragmentaryzowanie polega na tym, że można wybierać te informacje, które będą zgodne z ideologią, a nie ze społeczną solidarnością,
Iluzja. Media wytwarzają swoistą iluzję, która to charakteryzuje się kreowaniem jedności społeczeństwa poprzez używanie terminów: naród, wspólnota. To również przenoszenie ciężaru z rzeczy istotnych na nieistotne. Iluzja wypełnia się przez 2 koncepcje:
Althuser- Ogniskowanie się na ideologii, która pojawia się tam, gdzie tworzy się jakaś grupa. Ideologia towarzyszy ludziom od początku ludzkości. Ażeby istniało państwo, to musi ono sprawować władze nad ideologicznym aparatem państwowym (instytucje broniące aktualnej ideologii). Jeśli państwo traci kontrolę, to przestaje być skuteczne.


(…)

…:
Zajmuje się badaniem relacji między mediami a płcią kulturową. Jak media powielają, konstruują stereotypy. Jak budowany jest wizerunek, jak jest wzmacniany. Jak płeć jest konstruowana w mediach?
Badaniem przekazów zajmował się R. Barthes. Teksty można analizować na 3 poziomach:
denotacja- pierwsze znaczenie. Relacja między znakiem, a tym co ma on znaczyć. To znaczenia rozpoznawalne, uniwersalne. konotacja- drugie znaczenie. Sens skojarzony, wynik pewnej interpretacji. Sensu te są niestałe i podlegają ocenie. mitologizm- poziom mitu. Mit to zbiory silnie wartościujących idei, coś , co zmienia pierwotny sens znaku. Znaczenie staje się po pewnym czasie oczywisty.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz