kultura masowa - Max Horkheimer

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
kultura masowa - Max Horkheimer - strona 1 kultura masowa - Max Horkheimer - strona 2 kultura masowa - Max Horkheimer - strona 3

Fragment notatki:

KULTURA MASOWA Pierwszy raz użył tego pojęcia Max Horkheimer 1 941 (szkoła frankfurcka) określenie to nie przyjęło się potem używa go Mc Donald W latach 40 pojawia się nowa sytuacja w kulturze (radio tv )
Pierwsze przejawy KM to pojawienie się prasy masowej
Cechy masy : wg Blumera Duża liczba członków
Heterogeniczność składu (różnorodność)
Anonimowość członków
Brak wewnętrznych powiązań (amorfizm)
Brak wewnętrznych zdolności do działania - to odróżnia masę od tłumu
Definicje: Friedmann - KM to ogół kulturowych dóbr konsumpcyjnych oddanych do dyspozycji publiczności w najszerszym rozumieniu tego słowa. Za pomocą masowego komunikowania w ramach cywilizacji technicznej.
Morin - KM to K wytwarzana zgodnie z uwzględniającymi masą towarową normami produkcji przemysłowej rozprzestrzeniana przy pomocy technik przekazu masowego , zwracająca się do mas społecznych tzn do wielkiego zbiorowiska jednostek ludzkich.
Kłoskowska - KM to zjawisko współczesnego przekazywania wielkim masom odbiorców identycznych lub analogicznych treści płynących z nielicznych źródeł.
Toeplitz - istotą KM jest to że powiela ona pozornie banalne wręcz identyczne wzory przekazywane za pomocą prasy radia TV a najczęściej przy użyciu wszystkich na raz i w sposób nie postrzeżony ale nie mniej skuteczny kształtuje postawy i opinie społeczne zestaw cech KM urzeczowienie przekazu
standaryzacja treści (te same treści dla różnych ludzi) homogenizacja - to wymieszanie treści kulturowych różnego charakteru i przekazanie w postaci papki jest to zniesienie dystansu między tym co ważne i nieważne wyższe i niższe, święte i świeckie; KM się tym nie przejmuje. Typy homogenizacji H upraszczająca - występuje niekiedy w formie plagiatu albo trawestycji. Częsty motyw oskarżania homogenizacji upraszczającej stanowi zarzut fałszerstwa
H immanentna - rozumiemy przez to włączenie do dzieła kultury wyższego poziomu elementów zdolnych przyciągnąć szeroką i popularną publiczność dokonane przez samego autora. Chodzi tu o dzieła tego rodzaju, które zgodnie z instytucjonalnym kryterium należą bez wątpienia do wyższego poziomu, ale z uwagi na pewne właściwości treści lub formy są predystynowane niejako do masowej recepcji. H mechaniczna - od h upraszczającej różni się tym, że nie polega na wprowadzeniu jakichkolwiek zmian, w zawartości wewnętrznej dzieła wyższego poziomu lecz na przeniesieniu w nienaruszonej postaci do masowych środków komunikowania
to zestawienie obok siebie różnych treści o różnym poziomie (czasopisma ilustrowane) Homogenizacja sprawia że KM nie można przeciwstawić kulturze wyższej


(…)


Nie tworzą jej intelektualiści i artyści ale oni są zatrudniani przez nadawcę
W KM trudno stwierdzić kto jest właściwym twórcą - jest to proces zbiorowy
Gra pomiędzy konwencją a inwencją , wykorzystywana jest tylko ta część talentu która godzi się z istniejącym trendem inwencja to uatrakcyjnienie konwencji.
jest źródłem mitów : wolności szczęśliwości sukcesu znalezienie sensu życia w KM zawsze jest Happy…
… (mityczni półbogowie)
Obecność supermena (nadludzka siła odwaga intelekt) - leczenie słabości widzów ; - zaspokojenie potrzeby sprawiedliwości.
Rewolwer i dziewczyna to symbole agresji i przemocy oraz seksu i erotyki (popędy Freuda)
Erotyzowanie towaru
Nieokreślony związek z rzeczywistością.
Warunki powstania KM
1. jest to produkt cywilizacji przemysłowej w sensie technicznym i społecznym (urbanizacja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz