Max Horkheimer

Kultura masowa - Max Horkheimer

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Ewelina Widawski
 • Teoria i filozofia kultury
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1008

KULTURA MASOWA Pierwszy raz użył tego pojęcia Max Horkheimer 1941 (szkoła frankfurcka) określenie...

Fałszywa świadomość wg H. Marcusego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. inż. Józef Matuszek
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1785

działania komunikacyjnego J. Habermasa. Szkoła frankfurcka: MAX HORKHEIMER (1895 - 1973) THEODOR WIESENGRUND...

Kultura masowa - omówienie i definicje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1085

KULTURA MASOWA Pierwszy raz użył tego pojęcia Max Horkheimer 1941 (szkoła frankfurcka) określenie...

Zagadnienia na egzamin - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • ks. dr Kazimierz Piotr Franczak
 • Teoria komunikowania masowego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1162

jako producenta kultury masowej Literatura uzupełniająca: - Th. Adorno, Max Horkheimer, Dialektyka oświecenia...

Kultura masy i typy homogenizacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 154
Wyświetleń: 854

5.Kultura masowa Pierwszy raz użył tego pojęcia Max Horkheimer 1941 (szkoła frankfurcka...

Kultura masowa.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1218

KULTURA MASOWA Pierwszy raz użył tego pojęcia Max Horkheimer 1941 (szkoła frankfurcka) określenie...