System prezydencki władza wykonawcza - strona 45

Wykład - Forma i typ państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 322
Wyświetleń: 833

i wykonawczej. System rozdziału władzy ustawodawczej od wykonawczej. System totalitarny. Ad.1. Występuje...

Finanse publiczne- wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Jolanta Gałuszka
 • Finanse publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616

i polityczna W systemie Finansów Publicznych. centralne miejsce zajmuje budżet państwa. Podyktowane...

Obowiązywanie prawa - akty normatywne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 798

normatywny) obowiązuje w sensie: obowiązuje w jakimś systemie prawny, jest elementem tego systemu...

Skrypt z prawa konstytucyjnego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Mirosław Granat
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1701

zastosowanie w szczegółowych rozwiązaniach kształ­tujących system sprawowania władzy państwowej. W przyjętych...

John Locke - wiadomości

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 847

- w ten sposób powstaje government - społ. oraz system organów zostają rozdzielone - instytucje publiczne w ustroju...

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Filip Skawiński
 • Integracja europejska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 889

instytucjami Jaką rolę w systemie instytucjonalnym odgrywają: Rada? Parlament? Komisja? Jakimi argumentami...