System prezydencki władza wykonawcza - strona 44

Autorytaryzm-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1071

polityczne są systemami politycznymi z ograniczonym, nieopartym na odpowiedzialności pluralizmie politycznym...

Wstęp do prawoznawstwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Andrzej Bator
Pobrań: 434
Wyświetleń: 3836

w systemie prawnym danego państwa akt prawa określający podstawy ustroju państwa regulujący ustrój naczelnych...

Amerykanie de lux

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 385

większym bowiem stopniu sama się rządzi i reguluje.” Najlepszym systemem rządów jest „system...

Wykład - Demokracja pośrednia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 861

polityczne. W demokracji żadne ugrupowanie/partia nie powinno mieć pełni władz. Systemy wyborcze...

System Wielkiej Brytanii - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jan Szumski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 658

, w którym funkcjonuje głowa państwa w postaci monarchy, ale organem sprawującym władzę jest parlament. System brytyjski...

Krajowa Rada Narodowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1533

Narodowej. Do chwili wyboru Sejmu Ustawodawczego KRN była zarówno władzą ustawodawczą jak i wykonawczą...

Historia prawa - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1113

w. Państwo burżuazyjne: uwłaszczenie XVIII/XIX w. - system prezydencki w USA, komunizm w Rosji...