Subwencja ogólna część rekompensująca - strona 6

Rodzaje deficytu budżetowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie długiem publicznym
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1491

podmiotami tego sektora, czyli po oczyszczeniu o rozliczenia wewnątrz sektora (np. płatności subwencji...

USTAWA BUDŻETOWA

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Łukasz Pikuła
 • Prawo finansowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1337

z podziałem na części i działy - wydatki budżetu państwa na zadania zlecone j.s.t - deficyt budżetu państwa...

Klasyfikacja budżetowa - pojęcie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Romuald Kalinowski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 868

się m.in.: subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego, rezerwę ogólną, rezerwy celowe, obsługę...

Polityka rolna Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1064

ciągłości dostaw żywnoś2ci, zapewnienie odpowiednich cen dla konsumentów. WPR można podzielić na dwie części...