Klasyfikacja budżetowa - pojęcie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasyfikacja budżetowa - pojęcie - strona 1

Fragment notatki:

Klasyfikacja budżetowa.   KLASYFIKACJA BUDŻETOWA to prawnie określone zasady grupowania dochodów i wydatków budżetowych. Klasyfikacja budżetowa jest ściśle związana z realizacją zasady szczegółowości budżetu, a także zasadą jasności budżetu. Klasyfikacja budżetowa opierać się może na różnych kryteriach klasyfikacyjnych- podmiotowych, przedmiotowych, funkcjonalnych, bądź mieszanych.
Budżet państwa składa się z części odpowiadających zasadniczo org. władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa, sądów i trybunałów oraz administracji rządowej. Odrębne części posiadają więc w szczególności : Kancelaria Sejmu, Kancelaria Senatu, Kancelaria Prezydenta, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny, Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Pr. Obywatelskich, KRRiT, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Instytut Pamięci Narodowej- Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowe Biuro Wyborcze, Państw. Inspekcja Pracy, działy administracji rządowej, wojewodowie. Poza tym w odrębnych częściach budżetu państwa ujmuje się m.in.:
subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego, rezerwę ogólną, rezerwy celowe, obsługę długu Skarbu Państwa, przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej. Poszczególnymi częściami dysponują kierownicy organów, właściwi ministrowie, przewodniczący określonych w odrębnych ustawach komitetów wchodzących w skład RM, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie. Nazywani są oni dysponentami części budżetowej.
Dalszy podział dochodów i wydatków budżetu dzieli się na działy, te zaś z kolei na rozdziały, a następnie na paragrafy.   ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz