Wydatki publiczne i dług publiczny-oparcowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wydatki publiczne i dług publiczny-oparcowanie - strona 1 Wydatki publiczne i dług publiczny-oparcowanie - strona 2

Fragment notatki:

WYDATKI BUDŻETOWE - Wydatki publiczne
Wydatki budżetowe - są to najczęściej wydatkowane środki pieniężne przez państwo lub inne związki publiczno - prawne (np. organy samorządu terytorialnego) w celu zaspokojenia potrzeb publicznych.
Wyróżniamy następujące wydatki budżetowe:
Wydatki związane z budżetem państwa.
są następstwem wykonywania zadań państwowych określonych przez konstytucję i inne ustawy
odzwierciedlają rolę, zakres i kierunki działalności państwa
z ustawy budżetowej wynika jakie są granice i przeznaczenie wydatków państwa
Wydatki z budżetu państwa przeznaczone są na:
Realizacja zadań wykonywanych przez organy władzy państwowej (urzędy: centralny, administracji rządowej, sądy, trybunały)
Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego.
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecane jednostkom samorządu terytorialnego np. wybory.
Dofinansowanie zadań własnych i jednostek samorządu terytorialnego.
Dotacje na zadania określone ustawami.
Współfinansowanie programów realizowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
Wydatki związane z budżetem lokalnym.
Związane z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego (np. gmin, miast, powiatów)
Zapewnienie środków na zadania lokalne wynikających z regionalnego charakteru administracji państwowej np. rejestracja samochodów, wybory
Wydatki funduszy publicznych zwłaszcza funduszy ubezpieczeniowych.
ZUS - Państwowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Klasyfikacja wydatków budżetowych:
Przedmiot wydatkowania wg. funkcji państwa:
Wydatki na funkcjonowanie państwa jako całości
Wydatki socjalno - kulturowe (oświatowe)
Wydatki na gospodarkę
Wydatki na obsługę długu publicznego
Wydatki bieżące i inwestycyjne:
Wydatki bieżące - przeznaczone na prowadzenie, utrzymanie, eksploatację istniejących urządzeń państwowych
Wydatki inwestycyjne - ich struktura i rozmiar maja istotny wpływ na tempo i kierunki rozwoju gospodarczego kraju.
Kryterium rodzajów budżetu:
Wydatki państwa jako całości.
Wydatki budżetów lokalnych
Kryterium ze względu na rodzaj wydatkowania:
Wydatki właściwe - m.in. osobowe, rzeczowe dokonywane przez jednostki budżetowe
Wydatki przekazowe - dotacje, subwencje, gdzie mają one różny udział w strukturze wydatków państwa
Zwrotność wydatków:
Bezzwrotne - dotacje, subwencje
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz