klasyfikacja wydatków - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
klasyfikacja wydatków - omówienie - strona 1 klasyfikacja wydatków - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Wydatki w układzie zadaniowym
1. Ubezpieczenie społeczne
2. Wydatki socjalne
3. Obsługa długu publicznego
4. Podstawowe funkcje państwa
5. Nauka i edukacja
6. Ochrona zdrowia
7. Infrastruktura i środowisko
8. Rolnictwo
9. Gospodarka
10. Gospodarka mieszkaniowa
11. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport
12. Pozostałe wydatki
Wydatki elastyczne - wydatki, których wysokość może być regulowana przez rząd.
Wydatki zdeterminowane - wydatki, które budżet państwa musi ponieść ze względu na
obowiązujące prawo, rząd natomiast nie może dowolnie regulować ich wysokości
Wydatki elastyczne obejmują przede wszystkim:
- wynagrodzenia i wydatki rzeczowe (bieżące) jednostek budżetowych,
- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego,
- dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje do szkół
wyższych, jednostek naukowo-badawczych itp.),
- dotacje do podmiotów gospodarczych,
- dotacje do jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- wydatki majątkowe.
Wydatki prawnie zdeterminowane
1. Subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego 2. Obsługa długu publicznego
3. Dotacja dla FUS
4. Dotacja dla KRUS
5.
Świadczenia
emerytalno-rentowe
żołnierzy
i
funkcjonariuszy
oraz
uposażenia
sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku
6.
Składki
na
ubezpieczenie
społeczne
za
osoby
przebywające
na
urlopach
wychowawczych i macierzyńskich
7. Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
8. Dotacja do Funduszu Pracy
9. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego
10. Wydatki urzędów naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz
sądownictwa
11. Sądy powszechne
Subwencja – środki przekazane z budżetu państwa na finansowanie jednostek samorządu
terytorialnego bez wskazania celu na jaki mają zostać przeznaczone.
Dotacja - dofinansowanie z kasy państwa wydatków podmiotów innych niż państwowe
jednostki budżetowe oraz ich zadań.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz