Subwencja ogólna część rekompensująca - strona 5

Dochody gminy - finanse

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2821

do zwiększania części podstawowej subwencji ogólnej dla gminy. 3.Udziały gmin w podatkach i opłatach 3.1 Udział...

Źródła prawa budżetowego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Piotr Zapadka
 • Prawo finansowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1967

. W odrębnych częściach ujmuje się również subwencje ogólne dla jednostek samorządu, rezerwę ogólną, rezerwy...

Prawo finansów - ważne zagadnienia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Borodo
 • Prawo finansowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 777

Subwencja ogólna dla gminy składa się z części:oświatowej,podstawowej, rekompensującej Subwencja...

Prawo finansów publicznych - test

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Romuald Kalinowski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 889

nie może być pokrywany ze zobowiązań zaciąganych w NBP Wydatki majątkowe subwencje ogólne wydatki na zakup i objęcie...

Etapy rozwoju budżetu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 686

niż 12,8% planowanych dochodów budżetu państwa) podstawowej rekompensującej subwencja ogólna dla powiatu...

Polityka zatrudienia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Piotr Łukasiewicz
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1330

(zasób), subwencji uzależnionych od liczby zatrudnionych (zasób), udzielane w relacji do ogólnej liczby...