Subwencja ogólna część rekompensująca - strona 5

note /search

Dochody gminy - finanse

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Finanse publiczne
Pobrań: 448
Wyświetleń: 3010

do zwiększania części podstawowej subwencji ogólnej dla gminy. 3.Udziały gmin w podatkach i opłatach 3.1 Udział...

Źródła prawa budżetowego

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Prawo finansowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1974

. W odrębnych częściach ujmuje się również subwencje ogólne dla jednostek samorządu, rezerwę ogólną, rezerwy...

Prawo finansów publicznych - test

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawo finansowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 917

nie może być pokrywany ze zobowiązań zaciąganych w NBP Wydatki majątkowe subwencje ogólne wydatki na zakup i objęcie...

Etapy rozwoju budżetu

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Finanse publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 707

niż 12,8% planowanych dochodów budżetu państwa) podstawowej rekompensującej subwencja ogólna dla powiatu...

Polityka zatrudienia

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1337

(zasób), subwencji uzależnionych od liczby zatrudnionych (zasób), udzielane w relacji do ogólnej liczby...