Subwencja ogólna część rekompensująca - strona 7

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU J.S.T.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Łukasz Pikuła
 • Prawo finansowe
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1316

, dochody z majątku komunalnego) Dochody zewnętrzne (np. subwencje ogólne, dotacje celowe) wg. kryterium...

Freud Sigmund-życiorys

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

w. w Paryżu uformował doktrynę psychoanalizy. Z licznych jego prac najogólniejszą teorię zawierają...

Finanse jednostek terytorialnych

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Paweł Kryczko
 • Prawo finansowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1533

% subwencji ogólnej to subwencja oświatowa. Najważniejsza jest część wyrównawcza, występuje na każdym szczeblu...

Analiza Space - zarządzanie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Tomasz Małkus
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2142

na powyższe pytania. Zalicza się do nich ogólne metody rachunku ekonomicznego oraz metody portfelowe...

Finanse publiczne - wykłady (całość)

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1043

, trybunały, starostwa, domy pomocy społecznej, szkoły podstawowe i licea, część przedszkoli. Jednostki...

Słownik pojęć prawnych

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

, rekompensująca i ogólna), nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych, pożyczek i kredytów bankowych długoterminowych...