Stopa dyskonta - strona 6

Instytucje i usługi finansowe - wykłady

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Instytucje i usługi finansowe
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3598

. D = FV − PV Stopa dyskonta - jest to procentowa wartość określająca poziom zrzeczenia się przyszłych...

Finanse podmiotów gospodarczych

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Podstawy finansów
Pobrań: 70
Wyświetleń: 973

przez władze państwowe (wtedy proponuje się w papierach wartościowych o wyższej stopie dyskonta; w efekcie...

Kredyt dyskontowy

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 959

(przy rnych okresach obliczeniowych) Ilo dni Kn(p=36%) Stopa dyskonta Kp 5 1.005 35,82 1.000 15 1.015 35,47...

Finanse przedsiębiorstw (83 strony)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 497
Wyświetleń: 3332

W jej treści pojawiają się takie zagadnienia jak: jak dzielimy aktywa, co to jest bilans, struktura aktywów bilansu, struktura pasywów bilansu, struktura sprawozdania finansowego, sporządzanie bilansu na potrzeby planistyczne, zysk netto, strata netto, kapitał własny, odpisy z zysku netto, przykład...

Finanse przedsiębiorstw (83 strony) - Bilans

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 84
Wyświetleń: 637

Pozycja finansowa firmy 1.1 pasywa Bilans jest opisem pozycji finansowej jednostki na dany moment [zwykle "na dzień..."]. Pozycja finansowa przedstawia poziom i strukturę aktywów czyli umownie tego co firma "ma, posiada" oraz poziom i strukturę pasywów czyli tego co firma jest "winna". W bilansie...

Ekonomika - egzamin

 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1225

roku eksploatacji i w następnych wyniosły 550 tys. zł (w tym amortyzacja 150 tys. zł). Przyjęto stopę dyskonta...

Controlling strategiczny- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Controlling przedsięwzięć inwestycyjnych
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1001

zdyskontowanych na ten moment wpływów i wydatków inwestycji przy określonej stopie dyskonta. Określa korzyści...