Stopa dyskonta - strona 5

Rynki finansowe - ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 959

rentowności, dochodowość, stopa dochodowości) re = %, Dyskonto (stopa dyskonta, dyskonto handlowe: dokładna...

Finanse - System finansowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Krystyna Ciuman
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 1127
Wyświetleń: 5194

bank ( stopy dyskonta). Redyskonto - sprzedaż dyskontowanych weksli przez banki komercyjne bankowi...

Projekty w zarządzaniu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Czesław Mesjasz
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 105
Wyświetleń: 994

pieniężnych przy zadanej stopie dyskonta. Jako wskaźnik -NPV stanowi różnicę pomiędzy zdyskontowanymi...

Wykład - Zadania z bankowości

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700

* 360 = 15 150 mln - 15 mln = 135 trzeba zapłacic 135 mln Dyskonto = kwota wekslowa x stopa dyskonta...

Rynki finansowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 833

/kupna) Stopą rentowności p.a., Stopą dyskonta p.a. (stosowana w Polsce), Ceną (stosowana w Polsce...

Ryzyko -opracowanie - Projekt inwestycyjny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krzysztof Marcinek
 • Decyzje inwestycyjne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1232

uzależnionych od innych bieżących warunków otoczenia. Bezpośrednio uwzględniające ryzyko: Metoda korekty stopy...

Modele inwestycyjne- wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Krystian Pera
 • Modele inwestycyjne
Pobrań: 805
Wyświetleń: 2086

wartość wewnętrzną akcji. Stopa dyskonta r jeśli jest to średnia rynkowa stopa zwrotu choćby antycypowana...