Stopa dyskonta - strona 7

Ściąga na egzamin 2

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr K. Kowalke
 • Zarządzanie inwestycjami
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1050

tylko ceny akcji dichotomy- uwzglednia dividend i pawa banku STOPA dyskonta- stopa zrzeczenia się przyszłych...

Zarządzanie finansami - wykład 3

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

inwestycyjnych jest wybór właściwej stopy dyskonta k. Zależnośd wartości NPV od przyjętej stopy dyskonta pokazuje...

Kategorie finansowe - podział

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Podstawy finansów
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1771

% - stopa dyskonta Odsetki naliczane wg: procentu prostego - kapitalizacja odsetek (ważna częstotliwość...

Instrumenty finansowe - wzory

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marcin Wasiak
 • Zarządzanie inwestycjami
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1869

); d – stopa dyskonta; P – cena zakupu instrumentu; FV – wartość nominalna (face value); N pm – liczba...

Finanse wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2569

z góry i z dołu możliwe jest po dokonaniu odpowiednich przeliczeń. rps - porównywalna stopa dyskonta, r...

Rola państwa w ruchu okrężnym.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 3122

w postaci bonów skarbowych o wysokiej stopie dyskonta. POLITYKA FISKALNA PAŃSTWA - JEJ ROLA I KONSEKWENCJE...

Weksle

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2422

został okazany do dyskonta 15.06.br. przy stopie dyskonta 12% oblicz kwotę kredytu redyskontowego wiedząc...

Metody oceny proj.gos malecki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1218

pieniężne są wyższe niż koszt kapitału (stopa dyskonta) o tyle IRR określa bezpośrednią rentowność ocenianej...

Kryteria decyzyjne- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Karina Kuczowic
 • Inwestycje sektora publicznego
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1071

- koszty ponoszone prze grupę (j) w wyniku realizacji projektu s - stopa dyskonta Wagi dystrybucyjne...