Wycena wartości przedsiębiorstwa UNIBUD S.A.-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wycena wartości przedsiębiorstwa UNIBUD S.A.-opracowanie - strona 1 Wycena wartości przedsiębiorstwa UNIBUD S.A.-opracowanie - strona 2 Wycena wartości przedsiębiorstwa UNIBUD S.A.-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Metoda księgowa wyceny przedsiębiorstwa. Metoda ta polega na określeniu sumy bilansowej i odjęciu od niej kapitału obcego.
WK = SB - KO
WK = suma bilansowa - (rezerwy + zobowiązania)
WK=43293,1-(629,8+1149,6+8954,4) =32559,3 tyś zł
Wartość księgowa przedsiębiorstwa wynosi WK=32559,3 tys. zł
2. Zweryfikowana wartość księgowa netto
WKN = SB­w ­­- KO­­­­­­­­w
WKN - wartość księgowa netto
SBw- suma bilansowa zweryfikowana
KOw - kapitał obcy zweryfikowany
Weryfikację przeprowadza się stosując tzw. współczynniki eksperta - mnożniki. Nie wszystkie składniki podlegają weryfikacji, stąd wymieniam tu tylko istotne.
Weryfikację zamieszczono w poniższej tabeli. Wartości w tabeli podano w tys. zł.
AKTYWA
Wart. przed weryfikacją
Wart. wsp.
Wart. zweryfikowana
Wnioski
A MAJĄTEK TRWAŁY
I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
4
Inne wartości niematerialne i prawne
623,1
0,6
373,86
Zmniejszenie wartości spowodowane jest starzeniem się oprogramowania komputerowego.
II RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY
1
Grunty własne
265,3
1,0
265,3
Wartość nie uległa zmianie.
2
Budynki i budowle
1521,9
1,1
1674,09
Przeprowadzono remonty
odświeżające stan obiektów.
3
Urządzenia techniczne i maszyny
1847,2
1,1
2031,92
Wyremontowanie starych urządzeń, a co za tym idzie wzrost ich wartości.
4
Środki transportu
508,8
0,8
407,04
Niewielkie zużycie nowych samochodów i zmniejszenie ich wartości rynkowej.
5
Pozostałe środki trwałe
230,6
1,0
230,6
Nie nastąpiła zmiana wartości.
6
Inwestycje rozpoczęte
205,9
1,2
247,08
Wykonanie wszystkich inwestycji w ustalonym terminie, zgodnie z wytyczonym planem. III FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY

(…)

… (cash flow)
t = 6 lat - dla branży handlowej r - stopa dyskonta, rc - warunki na rynku (stopa inflacji, % kredytów) rd - ryzyko inwestycyjne stopa inflacji - 8,5%
oprocentowanie depozytów bankowych - 14,5%
rc = 0,05
rd = 0,05 r = 0,1
RV - wartość rezydualna:
Prognozowane wartości CF od 1998r przedstawiono na załączonym wykresie.
Lata
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
CF
548,3
401,2
506,3…
… hurtowym i detalicznym spowodowany nową atrakcyjną lokalizacją obiektów handlowych. Ważnym elementem będzie także umiejętne korzystanie z ulg inwestycyjnych w 1988 roku. Po wstawieniu wartości z tabeli do wzoru wartość firmy wyniosła:
V­DCF = 193273,86 tys. zł
4. Metoda odtworzeniowa wyceny przedsiębiorstwa.
gdzie: I - jednoroczny dochód (dochód z ostatniego roku); wartość uśredniona dla ostatnich lat,
R…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz