Ekonomika w górnictwie

note /search

Analiza wskaźnikowa, możliwości płatnicze-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekonomika w górnictwie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 791

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ GÓRNICZY ANALIZA WSKAŹNIKOWA, MOŻLIWOŚCI PŁATNICZE „GRANITEX” Sp. z o.o w STRZELINIE Spółka z o.o „GRANITEX” została powołana Aktem Notarialnym z dnia 29 kwietnia 1992 roku na bazie zlikwidowanego P.P Kopalnie Surowców Skalnych w Strzelinie i rozpoczęła statutową d...

Ocena kondycji przedsiębiorstwa na podstawie jego majątku-opracowanie...

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekonomika w górnictwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WROCŁAW, WYDZIAŁ GÓRNICZY PROJEKT Z PRZEDMIOTU EKONOMIKA, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE TEMAT: OCENA KONDYCJI PRZEDSIĘBIORSTWA NA PODSTAWIE JEGO MAJĄTKU. Wykonała: DANE O EMITENCIE 1. FORMA PRAWNA SPÓŁKI Spółka jest spółką akcyjną powstałą w wyniku przekształcenia państwow...

Ocena spółki HUTMEN S.A. na podstawie sprawozdania finansowego-opracow...

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekonomika w górnictwie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 938

WYDZIAŁ GÓRNICZY WROCŁAW, Projekt z Ekonomiki Organizacji i Zarządzania Ocena spółki HUTMEN S.A. na podstawie sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych) za okres 1994 i 1995 Firma spółki : HUTMEN - Spółka Akcyjna Siedziba : Wrocław Adres : ul. ...

Tradycyjna gospodarka-opracowanie wykładu

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekonomika w górnictwie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805

Tradycyjna gospodarka Tradycyjne organizacje zakładają ciągłość i stabilność procesów biznesowych przedsiębiorstwa, Największe znaczenie ma przewidywalność oraz powtarzalność działań Umożliwia to specjalizację i koncentrację umiejętności w zakresie funkcjonalnym oraz uczenie się przez powtarzanie...

Ekonomika w górnictwie-pytania

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekonomika w górnictwie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 770

Porównaj odpowiedzialność właściciela uzasadnienia biznesowego projektu i menadżera projektu. Co rozumiesz pod pojęciami „skuteczne” i „efektywne” zarządzanie projektem? Co byś zrobił w celu poprawy efektywności prowadzenia projektów w Twojej organizacji? Wymień podstawowe narzędzia menadżera pro...

Ekonomika w górnictwie-pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekonomika w górnictwie
Pobrań: 154
Wyświetleń: 784

Porównaj odpowiedzialność właściciela uzasadnienia biznesowego projektu i menadżera projektu. Właściciel uzasadnienia biznesowego odpowiada za to by korzyści z wprowadzenia projektu były takie jak zakładano. Odpowiedzialność spoczywa na nim nawet po zakończeniu projektu (np. projekt miał na celu wy...

Rachunek zysków i strat-projekt

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekonomika w górnictwie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 952

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WROCŁAW, WYDZIAŁ GÓRNICZY PROJEKT NR 1 Z PRZEDMIOTU EKONOMIKA, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE TEMAT: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT. Wykonał: DANE O EMITENCIE OPIS DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EMITENTA. Działalność gospodarcza UNIBUD S.A. jest skoncentrowana na: realizacji robót budo...

Wycena wartości przedsiębiorstwa UNIBUD S.A.-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekonomika w górnictwie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 784

Metoda księgowa wyceny przedsiębiorstwa. Metoda ta polega na określeniu sumy bilansowej i odjęciu od niej kapitału obcego. WK = SB - KO WK = suma bilansowa - (rezerwy + zobowiązania) WK=43293,1-(629,8+1149,6+8954,4) =32559,3 tyś zł Wartość księgowa przedsiębiorstwa wynosi WK=32559,3 tys. zł 2. ...