Ocena kondycji przedsiębiorstwa na podstawie jego majątku-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocena kondycji przedsiębiorstwa na podstawie jego majątku-opracowanie - strona 1 Ocena kondycji przedsiębiorstwa na podstawie jego majątku-opracowanie - strona 2 Ocena kondycji przedsiębiorstwa na podstawie jego majątku-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WROCŁAW, WYDZIAŁ GÓRNICZY
PROJEKT Z PRZEDMIOTU
EKONOMIKA, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
TEMAT: OCENA KONDYCJI PRZEDSIĘBIORSTWA NA PODSTAWIE JEGO MAJĄTKU.
Wykonała:
DANE O EMITENCIE
1. FORMA PRAWNA SPÓŁKI
Spółka jest spółką akcyjną powstałą w wyniku przekształcenia państwowej jednostki organizacyjnej "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa TP S.A. oraz Pocztę Polską. PPTiT działała na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o łączności (Dz.U. Nr 54, poz. 275, z późn. zm.). Z kolei poprzednikiem prawnym państwowej jednostki organizacyjnej PPTiT było przedsiębiorstwo państwowe "Polska Poczta, Telegraf i Telefon". Przekształcenia częściowego PPTiT w TP S.A. dokonał Minister łączności w dniu 4 grudnia 1991 roku na podstawie art. 76 Ustawy o łączności, Uchwały Nr 22 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1991 roku w sprawie trybu przekształcenia państwowej jednostki organizacyjnej "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (MP Nr 7, poz. 48) oraz Zarządzenia Nr 16 Ministra łączności z dnia 28 listopada 1991 roku w sprawie podziału jednostki organizacyjnej "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" "Dziennik Urzędowy Ministerstwa łączności Nr 6, poz. 11) oraz aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Katarzynę Szachułowicz-Barańską (Repertorium A nr 6480/91) prowadzącą Kancelarię Notarialną Nr 32 w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 53 m. 22, zmienionym w dniu 9 grudnia 1991 roku przez tego samego notariusza (Repertorium A nr 6583/91). 2. PRZEPISY PRAWNE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH DZIAŁA SPÓŁKA
TP S.A. działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności przepisów Kodeksu Handlowego, Ustawy o łączności, innych właściwych przepisów oraz Statutu. Ze względu na tryb utworzenia Spółki, przyznanie uprawnionym pracownikom prawa do nabycia akcji Spółki oraz zaliczenie jej na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1998 roku w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa (Dz. Nr 88, poz. 556) do jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa, do działalności Spółki mają zastosowanie także niektóre przepisy Ustawy o Komercjalizacji i Prywatyzacji Przedsiębiorstw Państwowych.


(…)

… WYNIK FINANSOWY Z LAT UBIEGŁYCH
1
Zysk (wielkość dodatnia)
2
Strata (wielkość ujemna)
VII
WYNIK FINANSOWY NETTO ROKU OBROTOWEGO
1
Zysk netto (wielkość dodatnia)
2
Strata netto (wielkość ujemna)
3
Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego
B
REZERWY
1
Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych
2
Pozostałe rezerwy
C
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
1
Długoterminowe pożyczki…
… Gospodarczy z dnia 13 grudnia 1991 roku, sygnatura akt XVI Nr Rej. H-10073/91 do rejestru handlowego prowadzonego przez ten Sąd pod numerem rejestru handlowego RHB 29979. 4. INFORMACJE O ZAŁOŻYCIELACH I HISTORIA SPÓŁKI
4.1. Założyciele Spółki
Założycielem Spółki jest Skarb Państwa. 4.2. Historia Spółki
TP S.A. powstała w wyniku przekształcenia w dniu 4 grudnia 1991 roku państwowej jednostki organizacyjnej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz