Wykład - próba wrogiego przejęcia banku

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - próba wrogiego przejęcia banku - strona 1 Wykład - próba wrogiego przejęcia banku - strona 2 Wykład - próba wrogiego przejęcia banku - strona 3

Fragment notatki:

Xxx
Xxx
xxx
PRÓBA WROGIEGO PRZEJĘCIA BIG BANKU GDAŃSKIEGO S.A.
HISTORIA BIG BANKU GDAŃSKIEGO S.A. BIG Bank Gdański jest najstarszym polskim bankiem powstałym w nowym systemie gospodarczym. Pomysł stworzenia banku powstał na początku 1989 roku, kiedy to zaczął działać Komitet Powołania Banku Inicjatyw Gospodarczych. 7 czerwca 1989 roku, trzy dni po przegranych przez PZPR wyborach, podpisano akt notarialny zakładający bank. Otrzymał on drugą licencję bankową w naszym kraju. Na początku kapitał prywatny stanowił 2 procent, resztę czyli 98 proc. stanowiły środki państwowych firm. Do grona założycieli należały osoby prawne, duże firmy państwowe oraz 9 osób fizycznych, między innymi szefowie przedsiębiorstw państwowych, które wniosły większą część udziałów. ZAŁOŻYCIELE BANKU INICJATYW GOSPODARCZYCH
OSOBY PRAWNE
NIEKTÓRE OSOBY FIZYCZNE
FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW GOSPODARCZYCH
ALEKSANDER BOROWICZ (doradca premiera i podsekretarz stanu w URM)
WARTA
JANUSZ STANISZEWSKI (prezes Warty)
EXPOLCO HOLDING
ANDRZEJ OLECHOWSKI (dyrektor w NBP)
INTERSTER
STANISŁAW TOŁWIŃSKI (prezes spółki Interster)
POCZTA POLSKA TELEFON I TELEGRAF
ANDRZEJ CICHY (dyrektor generalny PPTiT)
PZU
ANATOL ADAMSKI (prezes PZU)
TRANSAKCJA
WIKTOR PITUS (prezes firmy Transakcja)
UNIVERSAL
DARIUSZ PRZYWIECZERSKI (dyrektor Universalu)
FUNDACJA ROZWOJU ŻEGLARSTWA
Źródło: Materiały własne na podstawie „Rzeczpospolita”
Początkowo BIG miał poważne problemy z uzyskaniem licencji. Ówczesny prezes NBP, Władysław Baka, nie chciał jej udzielić, ponieważ uznał, że właścicielami banku nie mogą być osoby prywatne, które jednocześnie są szefami państwowych firm - głównych udziałowców banku. Niektóre ze spółek będących udziałowcami BIG BG S.A. nie powinny były inwestować w prywatny bank, gdyż nie pozwalała im na to statutowa działalność. Największe kontrowersje budziła Fundacja Rozwoju Żeglarstwa, którą założyli w kwietniu 1989 m.in. Mieczysław Rakowski, Bogusław Kott i Aleksander Kwaśniewski. Niewiadomo dlaczego Fundacja mająca promować żeglarstwo w Polsce, korzystając z państwowych funduszy stała się akcjonariuszem banku. Fundacja Rozwoju Żeglarstwa była również jednym z założycieli Intersteru. Interster był wtedy spółką, która korzystała z preferencyjnych, wielomiliardowych kredytów, przydzielanych przez Urząd Kultury Fizycznej i Sportu. Interster znany był ze związków z wieloma politykami lewicy. Prezesem Fundacji Wspierania Inicjatyw Gospodarczych został Mieczysław Wilczek a jednym z pierwszych nabywców akcji BIGu był Jerzy Urban. Ponad 10 procent akcji w powstającym banku objęła spółka Transakcja. Jej prezes Wiktor Pitus był nie tylko udziałowcem banku, ale i członkiem rady BIG. Transakcję założyły: KC PZPR, ZSMP, Akademia Nauk Społecznych i RSW Prasa, Książka, Ruch. Po KC PZPR udziały w Transakcji przejęła SdRP. W radzie nadzorczej Transakcji zasiadał m.in.: dzisiejszy minister w Kancelarii Prezydenta Marek Siwiec i Leszek Miller. Po przekształceniu Transakcji w spółkę akcyjną do rady dołączyli: Jerzy Szmajdziński, Wiesław Huszcza, Piotr Szynalski. Transakcja była współudziałowcem wielu firm i przedsięwzięć prowadzonych przez SdRP. Kiedy pojawiło się zagrożenie, że majątek po byłej PZPR przejmie skarb państwa, Transakcja sprzedała akcje BIGu Universalowi za ówczesnych 1,7 mld zł. Charakter udziałowców BIGu jednoznacznie wskazywał na jego polityczne zaangażowanie.

(…)

… BG. Niedługo później ujawnił się kolejny gracz, tym razem niechętnie przyjęty przez zarząd banku - Deutsche Bank AG, który poinformował o posiadaniu 9,9% akcji BIGu oraz podał do publicznej wiadomości, że zamierza prowadzić rozmowy z kierownictwem BIG BG w sprawie nawiązania współpracy w ekspansji na polskim rynku. Zarząd BIGu nie chciał jednak zgodzić się na wspólne działania z uwagi na to, że Niemcy chcieli objąć większościowy udział w banku. Deutsche Bank zanim zainteresował się BIG BG, próbował kupić Bank Przemysłowo Handlowy, brał udział w przetargu na Pekao SA i Bank Zachodni. Wiadomo, że oferował wysokie ceny, jednak został odrzucony, prawdopodobnie z przyczyn pozaekonomicznych. Nieudane próby objęcia udziałów w polskim rynku bankowym mogły świadczyć, że tym razem Deutsche Bank wykaże…
… dotychczasowych akcjonariuszy. W październiku 1999 roku Deutsche Bank otrzymuje pozwolenie na zakup akcji BIG BG tak by wykonywać powyżej 20% ale nie więcej niż 25% głosów na WZA.
28 stycznia 2000 roku na WZAy BIG BG nastąpiła kulminacja konfliktu. WZA miało bardzo burzliwy przebieg i poruszyło falę licznych pozwów sądowych, w wyniku, których zarząd banku zmieniał się kilkakrotnie. W między czasie kurs akcji…
… to 2/3 całkowitych aktywów sektora, a fuzje i przejęcia będą się nasilać, co jeszcze bardziej skoncentruje rynek (przykładem może być połączenie BPH i PBK w wyniku fuzji ich zagranicznych akcjonariuszy). Bogusław Kott w wywiadzie dla Gazety Wyborczej 18.III.2000 powiedział: „Jeśli Niemcy przejmą BIG Bank Gdański, to się zdziwią, bo będzie to bank całkowicie zrestrukturyzowany, z racjonalną kadrą…
… BIG BG metodą Kotta (obejście przepisów w przypadku Bank Gdańskiego). Zarząd BIGu chciał zbudować bank oparty na polskiej tożsamości ale wprowadzenie inwestorów europejskich (Eureko, BCP i instytucje z nim powiązane) zaprzeczyło takiej koncepcji, jedyne co bank zyskał to względnie rozproszony akcjonariat, który uniemożliwia efektywne działanie rynku kontroli.
BIBLIOGRAFIA:
Leszek Balcerowicz, Obrona…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz