Analiza wskaźnikowa, możliwości płatnicze-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza wskaźnikowa, możliwości płatnicze-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ GÓRNICZY
ANALIZA WSKAŹNIKOWA, MOŻLIWOŚCI PŁATNICZE
„GRANITEX” Sp. z o.o w STRZELINIE
Spółka z o.o „GRANITEX” została powołana Aktem Notarialnym z dnia 29 kwietnia 1992 roku na bazie zlikwidowanego P.P Kopalnie Surowców Skalnych w Strzelinie i rozpoczęła statutową działalność dniem 1 maja 1992 roku. Rejestracja spółki we właściwym sądzie nastąpiła z dniem 11 maja 1992 roku.
Spółka przejęła po zlikwidowanym przedsiębiorstwie państwowym tytułem aportu rzeczowego następujące główne składniki majątkowe kopalnia granitu w Strzelinie
kopalnia granitu w Górce
kopalnia gnejsu Doboszowice-Gorce
zakładowe zasoby mieszkaniowe
ośrodek wypoczynkowy
Niezależnie od w\w składników majątkowych, Spółka przejęła należności i zobowiązania zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego w wysokości:
należności i roszczenia - 2,9mld zł
zobowiązania, pożyczki, inne - 54,8mld zł
W 1993 roku Spółka z o.o „GRANITEX” w związku z brakiem popytu na kruszywa wstrzymała produkcję na kopalni granitu w Górce i kopalni gnejsu Doboszowice-Gorce, a następnie w związku z pogarszającą się sytuacją finansową, a szczególnie w związku z brakiem rentowności w\w kopalń sprzedała je.
Szacunek wykorzystania zdolności produkcyjnej kopalni kruszyw przedstawia się następująco
W dniu dzisiejszym eksploatacja odbywa się na kopalni Strzelin na polach I i II (Mikoszów)
PRODUKCJA
Spółka z o.o „GRANITEX” w początkowym okresie działalności produkcyjnej produkowała:
grysy
tłuczeń
kliniec
kostka ( 3/7 4/6 8/10 9/11 15/17 20/20/40 12/12/20 6/8 16/16/29 )
słupki granitowe wymiarowe (7 rodz.)

(…)

… wzrostem cen zakupu odzieży ochronnej i roboczej)
wzrost podatku od nieruchomości spowodowany przeszacowaniem majątku trwałego
wzrost faktycznego wskaźnika inflacji z planowanego 17% do poziomu 21,7%
bezwzględne przekroczenie niektórych rodzajów kosztów
Analiza kosztów rodzajowych wskazuje że koszty zostały przekroczone głównie w następujących pozycjach
zużycie materiałów 20,86%
usługi remontowe 17,76…
… wielkością zobowiązań i kredytów wyniósł na dzień bilansowy:
zobowiązania długoterminowe 1.454.680 zł
w tym
kredyt inwestycyjny 1.000.000 zł
zobowiązania krótkoterminowe 1.340.244,14 zł
w tym
z tytułu dostaw i usług 478.092,85 zł
RAZEM 2.794.924,14 zł
Po stronie aktywów zadłużenie pokryte jest :
majątkiem obrotowym 1.877.594,97 zł
majątkiem trwałym 1.000.000 zł
RAZEM 2.877.594,97 zł
wskaźnik
1994
1995…
… wykorzystania zdolności produkcyjnej kopalni kruszyw przedstawia się następująco
W dniu dzisiejszym eksploatacja odbywa się na kopalni Strzelin na polach I i II (Mikoszów)
PRODUKCJA
Spółka z o.o „GRANITEX” w początkowym okresie działalności produkcyjnej produkowała:
grysy
tłuczeń
kliniec
kostka ( 3/7 4/6 8/10 9/11 15/17 20/20/40 12/12/20 6/8 16/16/29 )
słupki granitowe wymiarowe (7 rodz.)
oporniki wymiarowe (3…
… nastąpił dalszy wzrost produkcji foremnej. Dla tych potrzeb w 1994 roku powstał Zakład Obróbki Kamienia (ZOK). W ofercie firmy pojawiają się płyty polerowane, groszkowane, płomieniowane, podokienniki, płyty nagrobkowe surowe, wykonywane są też elementy na zamówienie. Zjawisko pogorszenia wyniku na sprzedaży za 1995 rok szczególnie widoczne jest w II półroczu. W tym okresie obniżyły się ceny rynkowe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz