Wskaźniki ekonomiczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1134
Wyświetleń: 3864
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wskaźniki ekonomiczne - strona 1 Wskaźniki ekonomiczne - strona 2 Wskaźniki ekonomiczne - strona 3

Fragment notatki:


AS = AT + Nal z tyt dost i usl pow. 12 mscy
AB = AO - Nal z tyt dost i usl pon. 12.mscy
KS = KW+ rezerwa z tyt odrocz pod doch. + pozost rez dlugot. + ZD + Z z tyt dost i usl pow. 12 mscy + ujemna wart firmy + inne nal ZB = ZK - zob z tyt dost i usl pow. 12 mscy + rezerwy na zob krotkot + rmo krotkot.
KOB =KON + ZB
KON=KS-AS - metoda kapitałowa
KON=AS-ZB - metoda majątkowa
KSAS - dodatni KON, część AB jest finansowana także przez kap długoterminowe.
KS=AS - zerowy KON, syt teoretyczna
ASKS - ujemny KON - często w firmach handlowych, część majątku stałego finansowana jest ze zob bieżących.
Sposoby kształtowania KON
1. Zwiększenie KON
a) przez zmniejszenie AS: upłynnienie zbędnych środków, ich likwidacja, ograniczenie inwestycji wiążących środki własne na długi okres
b) zwiększenie KS: przeznaczenie wygospodarowanego zysku na rozwój, wzrost KW przez np. emisję obligacji lub zwiększenie zob krót 2. Zmniejszenie KON
a) zwiększenie AS: zakup WNiP, rzeczowych i finansowych składników majątku, udzielenie pożyczek innym podmiotom
b) zmniejszenie KS: pokrycie strat z kap zapasowego, spłata zadłużenia długoterminowego
ZKON = KON -SNP +Zobowiązania przeterminowane (inf dodatkowa)
SNP - saldo netto środków pieniężnych [IK-(kredyty i pożyczki krótkot + emisja krótkot papierów dłużnych + zaliczki od odbiorców)]
KON=ZKON - krótkot równowaga finansowa
KONZKON - nadwyżka w stos do zapotrzebowania, zwiększyć ZKON lub zmniejszyć KON: wzrost ZKON gdy wzrost AB i spadek krótkot źródeł fin
Złota reguła bilansowa: KW/AS x 100 - KW powinien finansować stałe elementy majątku, które są trudno zamienialne na ŚP.
Srebrna reguła bilansowa: KS/AS x100 - KS równy lub wyższy od AS i ważny jest w nim udział KW. Im wyższy, tym wyższa samodzielność finansowa przeds. Co najmniej 2/3 AS powinno być finansowane KW.
Zobowiązania krótkoterminowe/ AObrot x100
KON/aktywa ogółem x 100 - jaki proc. aktywów jest buforem bezp.
KON/AB x 100 - w jakim stopniu KON fin majątek zaangażowany w operacyjnej działalności firmy.
KON/zapasy + należności krótk.x 100 - dobry stan, gdy KON pokrywa 50% ich wartości.
KON/ IK x 100
KON/ przych ze sprzed produktów, towarów i materiałów - każda zł przych wymaga zaangażowania x KON
Analiza wskaźnikowa RZiS
zysk z działalności operacyjnej/ zysk ze sprzedaży x100 - jaką część zysku ze sprzedaży pochłonęła pozostała działalność operacyjna, jeśli mniej niż 100% to różnica pokazuje ile zysku wygenerowanego w działalności podstawowej zostało wytworzone w pozostałej działalności operacyjnej.


(…)

… aktywów trwałych x100 - ocena zdolności do zwrotu długów
Rentowność AO: zysk netto/ średni stan aktywów obrotowych x100 - j.w.
Rentowność KW
ROE=zysk netto/ średni stan kapitału własnego x100 - im wyższa tym lepiej, wyższe dywidendy, przyrost wartości akcji.
Rentowność KS: zysk netto + odsetki od długów terminowych x (1-T)/ średni stan kapitału stałego x100.
Rentowność sprzedaży
Stopa marży brutto: zysk brutto ze sprzedaży/ przychody netto ze sprzedaży x 100 - ile marży zostaje po pokryciu kosztów wytwarzania.
Rentowność sprzedaży: zysk ze sprzedaży/ przychody netto ze sprzedaży x 100
Rentowność operacyjna sprzedaży: zysk z działalności operacyjnej/ przychody netto ze sprzedaży + pozostałe przychody operacyjne x 100
ROS (rentowność sprzedaży netto, zwrot ze sprzedaży) zysk netto/ przychody netto ze sprzedaży + pozostałe przychody operacyjne + p. finansowe+ zyski nadzwyczajne x 100 - im niższy tym większa musi być sprzedaż by osiągnąć określony zysk. Im wyższy tym korzystniejsza sytuacja fin firmy.
Wskaźniki rotacji:
Wskaźnik globalnego obrotu aktywami: przychody netto ze sprzedaży/ średni stan aktywów ogółem - wysoki w gałęziach nisko kapitałochłonnych, niski w wysoko.
przychody netto ze sprzedaży…
…. Ile razy w roku firma odtwarza stan należności.
Rotacji A płynnych: przychody netto ze sprzedaży/ średni stan (należności krótkoterminowe + inwestycje krótkoterminowe) - ile razy w roku firma odtwarza stan nal. i IK
przychody netto ze sprzedaży/ średni stan kapitałów własnych - im wyższy tym lepiej
przychody netto ze sprzedaży/ średni stan kapitałów stałych - efektywność wykorzystania KS.
przychody netto…
… brutto ze sprzedaży/ przychody netto ze sprzedaży x 100 - ile marży zostaje po pokryciu kosztów wytwarzania.
Rentowność sprzedaży: zysk ze sprzedaży/ przychody netto ze sprzedaży x 100
Rentowność operacyjna sprzedaży: zysk z działalności operacyjnej/ przychody netto ze sprzedaży + pozostałe przychody operacyjne x 100
ROS (rentowność sprzedaży netto, zwrot ze sprzedaży) zysk netto/ przychody netto…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz