Tradycyjna gospodarka-opracowanie wykładu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tradycyjna gospodarka-opracowanie wykładu - strona 1 Tradycyjna gospodarka-opracowanie wykładu - strona 2 Tradycyjna gospodarka-opracowanie wykładu - strona 3

Fragment notatki:

Tradycyjna gospodarka
Tradycyjne organizacje zakładają ciągłość i stabilność procesów biznesowych przedsiębiorstwa,
Największe znaczenie ma przewidywalność oraz powtarzalność działań
Umożliwia to specjalizację i koncentrację umiejętności w zakresie funkcjonalnym oraz uczenie się przez powtarzanie.
Wysoce usystematyzowane, stabilne środowisko pozwala na zarządzanie przez standaryzację i racjonalizację procesów produkcyjnych
Nowa gospodarka
Praca w coraz większym stopniu polega na przetwarzaniu informacji aniżeli wytworów materialnych
W gospodarce informacyjnej seryjne działania zostały zastąpione przez zdarzenia niepowtarzalne i wyjątkowe, informacja i otoczenie ma charakter dynamiczny i podlega ciągłym zmianom. Nowa gospodarka
Niepowtarzalność, unikalność, konieczność personalizacji produktów (wyrobów i usług) wprowadza czynnik dynamizujący relacje organizacyjne - CZAS
Organizacja musi być zdolna do tworzenia doraźnych struktur operacyjnych i dostarczania określonych korzyści w oknie szans rynkowych
Projekt jest narzędziem porządkującym problem czasu w odniesieniu do procesów organizacji
Złożone i dynamiczne środowisko wymaga elastyczności - zarządzania przez projekty
Sposoby pracy
Improwizacja
unikalne
natychmiast „coś zrób” (działanie przed planem lub nawet bez planu)
próby i błędy
Rutyna
powtarzalne
ciągłe
schematyczne
automatyczne
Projekt
unikalne
tymczasowe
specjalne założenia (planowanie przed działaniem)
cykl osiągania rezultatów
Zarządzanie przez projekty
Organizacja musi reagować na potrzeby i wyzwania rynku i ustawicznie wprowadzać zmiany - ciągła zmiana
Każda zmiana niesie w sobie nie tylko szanse, ale i ryzyko
Cele i korzyści biznesowe są osiągane poprzez projekty - orientacja na projekty powinna być podstawowym elementem strategii
Kluczowe czynniki sukcesu organizacji
Zidentyfikowanie szans rynkowych i podjęcie ryzyka
Innowacja - zmienianie i dostosowywanie oferowanych produktów (innowacja produktu) oraz sposobów ich wytwarzania (innowacja procesu) Dostarczanie w krótkim czasie (time-to-market, time-to-value) produktu dostosowanego do potrzeb rynku (skuteczne zarządzanie projektami)
Optymalne wykorzystywanie zasobów organizacji (sprawne, efektywne zarządzanie zasobami)
Zminimalizowanie kosztów ponoszonego

(…)

… realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami (długość drogi, nośność mostu, przepustowość stacji uzdatniania wody, długość gazociągu, liczba firm, które skorzystały z grantu itp.)
Rezultat - bezpośredni wpływ uzyskanego produktu na otoczenie społeczno - ekonomiczne (oszczędność kosztów, oszczędność czasu, wzrost populacji objętej usługami, spadek poziomu zanieczyszczeń itp.)
Oddziaływanie…
… i wymagań technicznych projektu
Częste zmiany w projekcie i jego otoczeniu:
mikro- i makroekonomicznym
społecznym
organizacyjnym
marketingowym
technologicznym
Zmiany w projekcie są nieuchronne
Każda zmiana kosztuje
Potrzeba zarządzania zmianami i ryzykiem w projekcie
Cechy projektu - Angażuje zasoby
Czas, finanse, robocizna, materiały, sprzęt
Wspólne zasoby firmy - dedykowane zasoby projektu - zasoby zewnętrzne
Konkurowanie o wspólne zasoby - konflikty, priorytety
Nierównomierne wykorzystanie zasobów, przeciążenie - bilansowanie zasobów
Efektywność projektu zależy w dużym stopniu od efektywności wykorzystania zasobów
Potrzeba zarządzania zasobami
Cechy projektu - Praca zespołowa
Jeden cel dla całego zespołu
Odpowiedzialność za sukces projektu
Zjawisko społeczne - potrzeba stworzenia właściwych relacji…
… (bibliotekarz konfiguracji)
Gromadzenie informacji o postępie prac i aktualizowanie planów
Przygotowywanie raportów
Organizacja posiedzeń Komitetu sterującego
• Bezpośrednie wsparcie danego projektu vs. Biuro (wsparcia) projektów w firmie
Biuro projektów w firmie:
usługi dla kierownika projektu (wsparcie projektu)
usługi dla Komitetu sterującego (nadzór projektu) funkcje wsparcia i nadzoru muszą…
… testowych
opracowanie dokumentacji użytkownika końcowego.
Inicjowanie projektu •Dlaczego ?-Zrozumienie potrzeby biznesowej
•Co ?-Definicja celów
•Jak ? Kiedy ?-Uzgodnienie podejścia
•Gdzie ? Kto ?-Zbudowanie organizacji
•Czy wykonalne ?-Analiza wykonalności, Analiza ryzyka
•Za ile ? Czy warto ?-Analiza biznesowa
Koncepcja zarządzania projektami
•Typowy sposób rozpoczynania i prowadzenia projektu
naturalna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz