Kategorie finansowe - podział

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1729
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kategorie finansowe - podział - strona 1 Kategorie finansowe - podział - strona 2 Kategorie finansowe - podział - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 3 Temat: Kategorie finansowe. Termin kategorii finansowych wprowadził Arystoteles dla określenia rodzajów sądów, poglądów o kształtowaniu się danego zjawiska.
Kategorie finansowe dzielimy na: Przychodowe :
Ceny i przychód pieniężny
Dochód, zysk, procent, renta pieniężna
Wydatek, koszt, amortyzacja
Podatki pośrednie, bezpośrednie, od obrotu
Pożyczka, kredyt, dług finansowy
Cena - pozwala ująć wartościowo wartość towaru, usługi, innych pieniędzy, pracy, ziemi, kapitału, czynników wytwórczych.
Funkc je cen: przychodowa (dochodowa)
alokacyjna
redystrybucyjna
informacyjna
agregacyjna
Ceny: narzędzie rynkowej weryfikacji działalności gospodarczej, ustalenie kosztów i dochodu
podział dochodu narodowego za sprawą cen, rozmieszczenie wśród różnych grup społecznych towarów, usług, pracy
podatki (składowe ceny) + ceny dzielą dochody
wywołują reakcję podmiotów na zmiany cen (obniżenie ceny → zwiększenie dochodu rzeczywistego podatnika, zakup większej ilości towarów i usług)
Cenowa elastyczność popytu - pomiar reakcji nabywcy towaru na zmianę ceny (odnosi się do konsumenta).
Funkcja cenowej elastyczności popytu: E PD = 1 popyt jest sztywny (nie reaguje na zmianę ceny - podstawowe produkty, np. żywność)
E PD 1 wzrost ceny o 1% sprawia, że popyt roście o więcej niż 1 %
Cenowa elastyczność podaży - jak podaż reaguje na zmianę ceny, reakcja producenta na zmianę ceny.
Funkcja cenowej elastyczności podaży: E PS = 1 podaż sztywna
E PS 1 ↑ceny o 1% → podaż ↑ 1%
reakcja podmiotu gospodarczego - mówi, o ile zmniejszą się zasoby pieniężne podmiotu gospodarczego, jeśli dokona on zakupu po danej cenie.
Uwzględnienie inflacji !!! Inflacja - stan w gospodarce; jest więcej pieniędzy w obrocie niż towarów i usług.
(W gospodarce rynkowej, która dąży do równowagi musi nastąpić wzrost cen)
spowodowana jest przez brak równowagi, efektem jest wzrost cen.
Przykład:
zysk w zł, w cenach bieżących:
ROK 1 2 3 Zysk
80000
94400
100000
Współczynnik inflacji


(…)

… - dochód otrzymany z kapitału pożyczkowego (cena usługi świadczonej przez pożyczkodawcę), cena korzystania z kapitału obcego.
Stopa procentowa - kryterium podejmowania decyzji gospodarczych, jej poziom wyznacza dolną granicę efektywności gospodarowania.
Rodzaje procentu:
odsetki od pożyczonego kapitału
dyskonto weksli lub papierów wartościowych - forma wynagrodzenia za pożyczenie pieniędzy. np. wartość weksla = 100zł 100zł - 95zł = 5zł - dyskonto cena wykupu = 95zł cena przy sprzedaży = 100zł 5% - stopa dyskonta
Odsetki naliczane wg:
procentu prostego - kapitalizacja odsetek (ważna częstotliwość kapitalizacji)
procentu złożonego (skapitalizowane)
Przykład:
O - odsetki
K - kapitał pierwotny
d - stopa procentowa
t - czas użytkowania kapitału
Otrzymano kredyt 50000zł na czas 5 miesięcy. Stopa procentowa…
…. żywność)
EPD < 1 wzrost ceny o 1% sprawia, że popyt rośnie o mniej niż 1%
EPD > 1 wzrost ceny o 1% sprawia, że popyt roście o więcej niż 1 %
Cenowa elastyczność podaży - jak podaż reaguje na zmianę ceny, reakcja producenta na zmianę ceny.
Funkcja cenowej elastyczności podaży:
EPS = 1 podaż sztywna
EPS < 1 ↑ ceny o 1% → podaż ↑ < 1%
EPS > 1 ↑ceny o 1% → podaż ↑ > 1%
reakcja podmiotu gospodarczego - mówi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz