Finanse przedsiębiorstw - zadania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1526
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse przedsiębiorstw - zadania  - strona 1

Fragment notatki:


Zadanie 1 Firma wystawiła nabywcy fakturę na 1800 zł. Termin płatności wynosi 35 dni, jeżeli jednak nabywca ureguluje należność w ciągu 5 dni otrzyma rabat w wysokości 2 %. Ile wynosi koszt kredytu kupieckiego?
Zadanie 2 Firma zaciągnęła 2- letni kredyt w kwocie 50 000 zł, od którego odsetki wynoszą w skali rocznej 20 %, ale oczekuje się, iż odsetki po upływie 3 kwartałów obniżą się do 18% rocznie. Kapitał łącznie z odsetkami zostanie spłacony jednorazowo po upływie 2 lat. Jaką kwotę wówczas trzeba będzie zapłacić, zakładając kwartalną kapitalizację odsetek?
ZADANIE 3 Ustal wartość zdyskontowanej nadwyżki finansowej netto wygospodarowanej w 3 roku używania samochodu dostawczego o wartości początkowej 50000zł, amortyzowanego metodą degresywną (stawka amortyzacji liniowej a%=5%, współczynnik podwyższający Wp=3).
Samochód generuje roczne przychody w wysokości 35000zł. W związku z zakupem samochodu zaobserwowano wzrost kosztów zakupu paliwa o 18000 zł rocznie. Roczny serwis i koszt napraw samochodu to 8000 zł.
Rynkowa stopa procentowa r=5%. Przedsiębiorstwo jest podatnikiem CIT.
ZADANIE 4 Po jakiej cenie inwestor skłonny będzie kupić obligację 2,5 letnią o wartości nominalnej 200zł i stałym oprocentowaniu 8% w skali roku (odsetki płatne na koniec każdego kwartału), jeżeli chce z niej uzyskać roczną stopę zwrotu 12% ?
ZADANIE 5 Jacht kosztuje obecnie 82000 zł. Jego cena wzrasta co rok o 10%. Na jaki procent należy ulokować dziś 65000 zł, aby móc kupić ten jacht za 1,5 roku?
ZADANIE 6 Przedsiębiorstwo zaciągnęło kredyt w wysokości 200000zł oprocentowany 12% w skali roku, który zamierza spłacić w 8 równych łącznych, półrocznych ratach, płatnych na koniec każdego półrocza. Wyznacz sumę rat odsetkowych spłaty tego kredytu.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz