Wartość pieniądza w czasie - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wartość pieniądza w czasie - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE
Pieniądz - pośrednik w wymianie dóbr i usług, miernik wartości (kapitałów, przychodów, kosztów, zysków/strat), ma cechy dobra o określonej wartości. Czynniki różnicujące wartość pieniądza w czasie - inflacja/deflacja, potencjalny zysk/starta, konsumpcja dziś i jutro. Wartość pieniądza przyszła (skapitalizowana) - koszt pieniądza liczony jako rachunek odsetek : prostych naliczanych od tej samej kwoty, złożonych odsetki ulegają kapitalizacji - kapitał pierwotny Kp (wkład początkowy), odsetki skapitalizowane (powiększające kapitał pierwotny), suma skapitalizowana Ks = kapitał pierwotny + skapitalizowane odsetki d - stopa % dla okresu kapitalizacji n - l. okresów kapitalizacji.
Wartość pieniądza aktualna (zdyskontowana) Kd - Stopa procentowa - cena wykorzystania obcego pieniądza, obejmuje ona wynagrodzenie wierzyciela za: czas oczekiwania na wzrost wartości pieniądza, koszt ryzyka niewypłacalności dłużnika, koszt unieruchomienia (zamrożenia) kapitału. Istnieje nominalna i realna stopa procentowa: d - nominalna stopa %, i - stopa inflacji
Inflacja - zjawisko monetarne wywołane szybszym przyrostem ilości pieniądza niż produkcji, wskaźnik wzrostu cen
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz