Stan ustalony - strona 12

Materiał do ćwiczenia 34

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • dr Anna Jawor
  • Fizyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1085

przez nią prądu. W obwodach prądu zmiennego sinusoidalnego, w stanie ustalonym napięcie na cewce wyprzedza o 90...

Pojęcie systemu-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Żołnierka
  • Teoria systemów
Pobrań: 70
Wyświetleń: 931

zawsze wymaga jakiegoś czasu. Matematycznie - różne stany przejściowe, lub stany nieustalone PIEC Są to tzw...

Reprezentacje obiektu-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Żołnierka
  • Teoria systemów
Pobrań: 70
Wyświetleń: 945

częstotliwościowe natomiast określają zachowanie się obiektu dynamicznego w stanach ustalonych przy wymuszeniach...