Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 602
Wyświetleń: 1554
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznego-opracowanie - strona 1 Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznego-opracowanie - strona 2 Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznego-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

INSTYTUT FIZYKI
POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
LABORATORIUM Z FIZYKI
WYKONAWCY :
SPR GRUPA :
ROK AK.
SEMESTR :
WYKONANO :
ODDANO :
OCENA :
NR ĆWICZ.
54
TEMAT : BADANIE ZJAWISKA REZONANSU ELEKTROMAGNETYCZNEGO 1. Cel ćwiczenia:
Celam ćwiczenia jest zapoznanie się ze zjawiskiem rezonansu szeregowego w obwodzie RLC . Wykonujący ćwiczenie powinni wykreślić krzywe rezonansu dla różnych tłumień ,wyznaczyć częstotliwości rezonansowe i współczynniki
dobroci obwodów oraz zmierezyć nieznaną indukcję metodą rezonansową. 2. Wstęp teoretyczny
Jeżeli do obwoodu złożonego z rezystora o rezystancji R, cewki indukcyjnej o
indukcyjności L i kondensatora o pojemności C (zwanego w skrócie obwodem
RLC) dołączymy siłę elektromotoryczną sinosuidalnie zmienną w czasie
to w stanie ustalonym natężenie prądu I(t) w obwodzie wyrazi się wzorem:
Natężenie prądu zmienia się w czasie również w sposób sinosuidalny z taką
samą częstotliwością .Amplituda Io natężenia
prądu i różnica faz zależą od wartości R,L,C oraz Eo i pulsacji według wzoru: Przy stałych wartościach R,L i C amplituda Io osiąga wartość maksymalną
równą Eo/R wtedy ,gdy L=1/C czyli:
Występowanie maksimum amplitudy natężenia prądu dla określonej pulsacji
siły elektromotorycznej ,wymuszającej przepływ prądu w obwodzie ,nazy-
wamy rezonansem elektromagnetycznym (szeregowym).Pulsacja o przy
której występuje rezonans ,nazywa się pulsacją rezonansową , a wynikająca
stąd częstotliwość jest częstotliwością rezonansową
Wykresem funkcji Io() lub Io(f) jest krzywa rezonansu. Im mniejsza jest rezystancja ,tym większa jest wartość amplitudy Io i bardziej stromy przebieg krzywej rezoansu.W granicznym przypadku ,gdy R-0, maksimum Io-inf


(…)

…, co jak uważam miało duży wpływ na błąd pomiaru. Mimo tego za błąd odczytu przyjęliśmy jedną działkę termometru ponieważ przy wzroście temperatury dokładność była dużo większa. Ostatecznie można uznać, że otrzymane wyniki mieszczą się w granicach normy. Mimo, iż błąd bezwzględny energii aktywacji jest duży wynik można przyjąć, ponieważ nawet po zsumowaniu rezultatu i wartości błędu bezwzględnego, otrzymujemy…
… oraz chłodzeniou wodnym). Wyniki odczytywane z multimetrów obarczone są błędem wynikającym z klasy ich dokładności:
dla metali Rmax = 2 k  
dla półprzewodników Rmax = 20 k  
W celu zmiany temperatury w oC na temperature wyrażoną w oK należy dokonać przekształcenia:
T = t + 273
Następnie można przystąpić do sporządzenia wykresów:
Rm=f(t) oraz ln(Rt)=f(1000/T)
A później wyznaczyć szerokość pasma
… rezystancji wyskalowanego w jednostkach temperatury. Termistor jest to element półprzewodnikowy, którego rezystancja silnie zależy od temperatury. W ćwiczeniu wykorzystany był element typu NTC-210, którego rezystancja rośnie wykładniczo wraz ze wzrostem temperatury. Istnieją także termistory typu PTC, których rezystancja maleje ze wzrostem temperatury, a również typu CTR, o nagłym skokowym zmniejszeniu się rezystancji w wąskim przedziale temperatury. Typ NTC jest wytwarzany z tlenków manganu, tytanu, niklu, kobaltu, żelaza, glinu, miedż i litu; ich sproszkowane mieszaniny prasuje się a następnie spieka lub stapia w celu otrzymania elementów o wymaganych kształtach i rozmiarach. Termistory stosuje się przede wszystkim w termometrii jako wyokoczułe czujniki temperatury, a ponadto w układach kompensacji…
…, co jak uważam miało duży wpływ na błąd pomiaru. Mimo tego za błąd odczytu przyjęliśmy jedną działkę termometru ponieważ przy wzroście temperatury dokładność była dużo większa. Ostatecznie można uznać, że otrzymane wyniki mieszczą się w granicach normy. Mimo, iż błąd bezwzględny energii aktywacji jest duży wynik można przyjąć, ponieważ nawet po zsumowaniu rezultatu i wartości błędu bezwzględnego, otrzymujemy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz