Pomiar zależności oporu metali - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pomiar zależności oporu metali - omówienie  - strona 1 Pomiar zależności oporu metali - omówienie  - strona 2 Pomiar zależności oporu metali - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Laboratorium podstaw fizyki
Nr ćwiczenia 44a
Temat ćwiczenia: POMIAR ZALEŻNOŚCI OPORU METALI
I PÓŁPRZEWODNIKÓW OD TEMPERATURY
Prowadzący: dr inż. Elżbieta Jankowska
Wykonawca:
Imię, nazwisko
numer indeksu
Wydział
Chemiczny
Termin zajęć
Wtorek, godzina 15:15
Numer grupy ćwiczeniowej
q
Data oddania sprawozdania
27.03.2012
Ocena końcowa
Adnotacje dotyczące wymaganych poprawek oraz daty otrzymania
poprawionego sprawozdania
I. Zestaw przyrządów
1. Urządzenie zawierające grzejnik, regulator temperatury, wentylator oraz badane próbki.
2. Miernik oporu M.
II. Cel ćwiczenia
Pomiar wartości oporu metalu i półprzewodnika w funkcji temperatury oraz wyznaczenie temperaturowego współczynnika rezystancji (oporu) metalu
i szerokości przerwy energetycznej w półprzewodniku.
III. Zasada pomiaru
Zmierzono oporności trzech półprzewodników i jednego metalu w różnych temperaturach, zaczynając od 25 stopni i kończąc na 100 stopniach C, zmieniając ją co 5 stopni. Następnie przeprowadzono pomiary obniżając temperaturę co 10 stopni aż do 32 stopni.
Sporządzono wykresy zależności oporu każdego przewodnika i logarytmu oporu dla półprzewodnika od temperatury. Z nachylenia krzywej odczytano współczynniki a, a z punktu przecięcia z osią oporów współczynnik b.
Dla półprzewodników, obowiązuje wzór:
Z którego liczymy szerokość przerwy energetycznej.
Dla metali, obowiązuje wzór:
Z którego liczymy temperaturowy współczynnik oporu.
IV. Wyniki pomiarów
Pomiar przy rosnącej temperaturze
T [oC]
R1 [Ω]
R2 [Ω]
R3 [Ω]
R4 [Ω]
25
125,7


(…)


21,2
121,9
50
56,8
13,9
26,4
118,8
40
75,8
18
33,9
115,3
32
96,7
22,3
41,7
112,5
V. Wykresy i obliczenia
Półprzewodnik 1
A1g = 2,43 ± 0,03 [K] B1g = -3,18 A1d = 2,55 ± 0,02 [K] B1d = -3,83
Standardowy błąd regresji liniowej ΔA policzony został za pomocą programu OpenOffice. Półprzewodnik 2
A2g = 1,98 ± 0,03 [K] B2g = -3,14
A2d = 1,96 ± 0,03 [K] B2d = -3,39
Półprzewodnik 3
A3g = 2,10 ± 0,02 [K] B3g…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz