Generator drgań sinusoidalnych LC i kwarcowy - Schemat blokowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Generator drgań sinusoidalnych LC i kwarcowy - Schemat blokowy - strona 1

Fragment notatki:

Wydział EAIiE
Tomasz Kutyła Antoni Liwak Krzysztof Werner Marcin Witkowski Rok II Grupa III Grupa lab. 2
Ćwiczenie nr 5
Data wykonania: 24.05.2000 r.
Temat : Generator drgań sinusoidalnych LC i kwarcowy. Ocena: Schemat blokowy układu pomiarowego. Pomiarów dokonywaliśmy w układzie połączonym według poniższego schematu
Pomiar charakterystyki dynamicznej generatora z otwartą pętlą oraz charakterystyki polaryzacji. Pomiarów dokonywaliśmy dla następujących elementów:
C 1 =4,84 nF C 2 =141 nF
Wartości obliczone:
C 1 =4,84 nF C 2 =142,07 nF
Dla tego stanu otrzymaliśmy częstotliwość wyjściową równą 950,03 kHz.
Charakterystyka dynamiczna napięcia U 1 =f(U 2 ) U 2 [mV] U 1 [mV] Bez obciążenia Z obciążeniem 13,6 25 21,2 22,8 50 45,9 56 100 90 110 200 168 200 336 312 264 500 400 536 1000 860 1220 2000 1620 1720 2280 2040 1960 2480 2200 2360 2920 2360 2680 3040 2480 3040 3160 2560 3400 3240 2600 4480 3400 2760 Charakterystyka polaryzacji generatora U EO =f(U 2 ) U 2 [mV] U EO [mV] 20 671 50 671 100 671 200 671 500 670 1000 667 2000 656 Pomiar parametrów gener atora LC (po zamknięciu pętli sprzężenia zwroitnego). Obciążenie
-U EE 15 V
13,5 V
Bez R o f=947,62 kHz
f=947,87 kHz
U wy =4,8 V
U wy =4,4 V
U EO =0,599 V
U EO =0,601 V
R o f=948,56 kHz
f=948,75 kHz
U wy =3,76 V
U wy =3,52 V
U EO =0,62 V
U EO =0,62 V


(…)

… układu rezonansowego
zmniejszenie amplitudy napięcia generowanego
zmniejszenie napięcia UEE powoduje zwiększenie generowanej częstotliwości i zmniejszenie amplitudy. Jest to spowodowane zmianą punktu pracy tranzystora.
Wartość napięcia polaryzacji UEO w stanie ustalonym zależy od rezystancji obciążenia co dało się zauważyć przy pomiarach wrażliwości generatora na zmiany Ro i UEE. Badanie generatora…
… się nieporównywalnie większą stabilnością częstotliwości od generatora LC. Dla generatora kwarcowego nie zaobserwowaliśmy żadnych odchyłek częstotliwości. Jedynie dla napięcia zasilania 13,7 Vi po dołączeniu Ro generator ten generował sygnał mocno zniekształcony i pomiar częstotliwości mógł być przekłamany. Kształt prądu kolektora i napięcia emitera jest naszkicowany na karcie wyników. Wartości stałych…
…=948,56 kHz
f=948,75 kHz
Uwy=3,76 V
Uwy=3,52 V
UEO=0,62 V
UEO=0,62 V
Wrażliwość generatora na zmiany napięcia zasilania i rezystancji obciążenia.
Obciążenie
-UEE 15 V
13,5 V
Bez Ro Δf=0,25 Hz
ΔUwy=0,4 V
Ro Δf=0,94 Hz
Δf=1,13 Hz
ΔUwy=1,04 V
ΔUwy=1,28 V
Rozbieżność pomiędzy częstotliwościami zaprojektowaną 950 kHz, a doświadczalną 950,03 kHZ wynikają najprawdopodobniej z różnic pomiędzy wartościami…
…=0,440V
UE=0,632 V
Dla mapięcia UEE=-13,7 V i rezystancji obciążenia sygnał był silnie zniekształcony.
Wrażliwość generatora na zmiany napięcia zasilania i rezystancji obciążenia.
Obciążenie
-UEE 15 V
13,5 V
Bez Ro Δf=0 Hz
ΔUwy=0,32 V
Ro Δf=0 Hz
Δf=499,95 Hz
ΔUwy=1,36 V
ΔUwy=2,8 V
Wzbudzenie twarde uzyskaliśmy dla C1=68pF i C2 z zakresy od 680pF do 1nF poprzez chwilowe dołączenie do C2 pojemności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz