Generatory LC i kwarcowe sprawozdanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2541
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Generatory LC i kwarcowe sprawozdanie - strona 1

Fragment notatki:


Laboratorium
Układów Elektronicznych Wykonali: Tomasz Baniak Paweł Broda
Michał Basta
Rok akademicki : 2006 / 07
Rok studiów : II
Sprawozdanie Kierunek : Elektronika i Telekomunikacja
Zespół : C
Temat ćwiczenia : Generatory LC i kwarcowe Data wykonania ćwiczenia : 22.05.2007
Data oddania sprawozdania : 29.05.2007
Ocena:
Generator z obwodem LC Pomiary charakterystyk przy otwartej pętli Bez obciążenia Z obciążeniem U we [ m V] U wy [ m V] U we [ m V] U wy wy [ m V] 40
120
40
90
100
290
80
180
200
550
150
320
400
1050
250
510
800
1950
400
810
1500
2800
600
1250
2500
3300
800
1500
3000
3400
1000
1800
3450
3450
1500
2300
2000
2500
2500
2600
2800
2700
Na początku ćwiczenia zmierzyliśmy charakterystykę dynamiczną generatora poprzez wyznaczenie wartości napięcia na wejściu i wyjściu przy otwartej pętli sprzężenia zwrotnego. Zerowe przesuniecie fazy uzyskaliśmy dla częstotliwości na generatorze zewnętrznym równej .
Punkty pracy:
bez obciążenia: U we/wy =3450 [mV] U E =616 [mV]
z obciążeniem:
U we/wy =2700 [mV] U E =?
Jak łatwo zauważyć z danych pomiarowych wartość współczynnika regeneracji generatora nieobciążonego wynosi 3 czyli dokładnie tak jak zostało założone. Po obciążeniu generatora współczynnik ten spadł do około 2,25. Przy obliczaniu współczynnika regeneracji w założyłem iż konduktancja obciążenia nie wpływa na wartość G dw . Jak widać wpływ ten był jednak dosyć znaczny.
Następnie zmierzyliśmy wartości potencjału emitera w B ez obciążenia U we [mV] U E [m V] 50
703
150
702
300
701
400
700
500
699
600
698
700
696
800
694
1250
684
1500


(…)

… przez projekt granicach. Zmiany amplitudy pod wpływem dołączenia obciążenia spowodowane były dosyć znaczną zmianą punktu pracy tranzystora. Podobnie wygląda sprawa zmian pod wpływem regulacji napięcia zasilania. Większy spadek napięcia na rezystorze emitera powoduje zwiększenie wartości prądów emitera.
Generator kwarcowy
Niestety na zajęciach nie zdążyliśmy wykonać pomiarów dla generatora kwarcowego. Wiedzeni…
napięcia wejściowego. Jak widzimy w miarę zwiększania się napięcia na wejściu układu malał potencjał emitera
co wiąże się ze spadkiem wartości prądu emitera i stopniowym ustalaniem się punktu pracy.
Pomiary przy zamkniętej pętli
f[Mhz]
Uwy [mV]
UE [mV]
warunki pomiaru
1,005287
4100
616
UEE=-15 [V]
bez obciążenia
1,005609
3640
625
UEE=-13,7 [V]
1,005894
3150
642
UEE=-15 [V]
z obciążeniem
1,006163
2760
649…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz