Pojęcie systemu-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie systemu-opracowanie - strona 1 Pojęcie systemu-opracowanie - strona 2 Pojęcie systemu-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

POJĘCIE SYSTEMU
1.Idea wyodrębniania systemu z otoczenia.
2.Idea budowy systemu z elementów(Podsystemy).
3.Idea funkcji spełnianej przez system.
4.Idea ograniczonej zmienności systemu.
Ad 1. System jest pewną całością, w której współdziałają wyodrębnione części składowe. Funkcjonowanie systemu zależy od funkcji części składowych, i związków między nimi, powiązania części składowych określają strukturę systemu.
Np. samochód jest systemem.
Ad.2-3.
System jest pewną całością i spełnia wspólny jakiś określony cel.
Ad.4.
Formuły matematyczne jakie przyporządkujemy dla systemu, tylko przez jakis czas będą aktualne.
ETAPY PROJEKTOWANIA SYSTEMU STEROWANIA
1.Analiza systemu O.S.(modelowanie).
2.Identyfikacja O.S.
3.Opracowanie algorytmu sterowania.
4.Opracowanie komputerowego programu sterującego.
5.Opracowanie systemu realizującego program sterujący.
Analiza systemu ma uzmysłowić, że mamy działać celowo. Sprecyzować problem, zrobić tak, Aby wszystko działało, a następnie stworzyć.
Modelem matematycznym systemu(obiektu, procesu) jest zestaw wzorów matematycznych. Ogólnie zestaw relacji matematyczno-logicznych, określających zależności pomiędzy wyróżnianymi wielkościami, są to wielkości WE/WY systemu, a system taki nazywany względnie odosobniony. W pojęciach WE i WY zawarte jest domniemanie o związku przyczynowo-skutkowym, między tymi wielkościami. wielkościami tym sensie, że obserwując WE można określić WY. Zdarzenia nie są losowe, tylko zaplanowane.
System wyodrębniony z otoczenia:
Otoczenie oddziałowywuje, na system, poprzez WE( przykład
takiego systemu- auto: WE- naciskanie
gazu, a WY tj, prędkość)
DYNAMIKA SYSTEMÓW
Własności dynamiczne systemu wynikają z działania następujących ogólnych zasad fizycznych:
- przy ograniczonych wydajnościach źródeł, każda nieskończenie mała zmiana stanu energetycznego, lub materiałowego wymaga pewnego czasu( bezwładność inercja).
- każde skończone przemieszczanie się w przestrzeni zjawiska materialnego wymaga pewnego czasu - opóźnienie.
DYNAMIKA - (nie szybkość, nie działalność niezrównoważonych sił) Stan obiektu/systemu, nie zależy, od tego, co jest na WE w danym momencie, tylko od historii.
//*Przykład I: Ilość biomasy marchewki, uzależnione jest od słońca i deszczu, czy jest duża zależy od historii, a nie od tego, czy w momencie badania świeci słońce, czy nie.//

(…)

…(„dostajesz pałke”), zaczyna trybić).
- opóźnienia: Jazda autem, zauważam przeszkodę, nie staje od razu, tylko zajmie to trochę czasu: czas reakcji, wytracenie energii. Cały proces jest opóźniony.
DEF.
Miejsce, gdzie inst.. WE i miejsce WY są rozłożone w czasie.
Pokonanie przestrzeni czasu zawsze wymaga jakiegoś czasu.
Matematycznie - różne stany przejściowe, lub stany nieustalone
PIEC
Są to tzw. Przebiegi przejściowe Tutaj już mniejsza bezwładność (to już nie pasuje do pieca)
Układ będzie dążył do jakiegoś układu ustabilizowanego, lub nie
Magistrala - układ dynamiczny(generator) o stabilnej częstotliwości
DEF.
Precyzyjna definicja matematyczna związana z dynamiką:
Rys wyjaśnienie:
Historia WE ma wpływ do tego momentu, ale bez tego punktu, Czyli C ma wpływ bez E.
Wartość WE w B nie ma wpływu na wart WY w A (ukł. Dynamiczny), ale na wart. WY ma wpływ cała Historia - C, lub
Tylko punk w Historii - P.
To że czas występuje w danym systemie, nie oznacza że układ jest układem dynamicznym, natomiast kiedy czas nie występuje to na pewno układ NIE jest dynamiczny.
Stan systemu dynamicznego :
Jest to najmniejsza liczba danych(wektor stanu), których znajomość danej chwili, przy znajomości wielkości WE, począwszy…
…) = y(x(t))
wyznaczam x(t):
t t x(t) = ∫ u(t)dt - ∫ y(t)dt 0 Całka oznaczona - suma wielkości, sumowanie przebiegu, który zmienia się w czasie
Całka - sumowanie, czyli uwzględnienie tego , co było po drodze.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz