System informacyjny w systemie gospodarczym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System informacyjny w systemie gospodarczym - strona 1 System informacyjny w systemie gospodarczym - strona 2 System informacyjny w systemie gospodarczym - strona 3

Fragment notatki:

T: System informacyjny w systemie gospodarczym. Informacja w procesie sterowania i zarządzania.
Funkcje informacji w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa
Cechy dobrej informacji.
Rolę prawzorca pełni cybernetyka .
Cybernetyka poszukuje praw rządzących procesami sterowania w organizmach żywycz, które można wykorzystać także w sterowaniu działaniami systemów sztucznych, tworzonych przez człowieka, Przedmiotem badań są także warunki, jakie muszą być spełnione, aby uzyskać funkcjonalną analogię działania systemów sztucznych i ich naturalnych wzorców.
Najmłodsza dyscyplina intelektualnego poznania XXw. Tworzy pomosty między matematyka i filozofią, elektroniką i biologią, techniką i ekonomią. Rozwija się wraz z postępem nauk humanistycznych i ścisłych.
Nowe możliwości wynikają przede wszystkim z rozwoju podstawowych dla tego kierunku dziedzin naukowych, takich jak teoria systemów, informatyka, telekomunikacja, automatyka, robotyka, socjologia, psychologia, teoria organizacji i zarządzania.
Cybernetyka wzorowała się na naturze.
Sterowanie w cybernetyce oznacza celowe oddziaływanie informacyjne na procesy w układzie sterowanym ta, aby jego funkcjonowanie było zgodne ze zmieniającym się wzorcem (normą).
„Sterowanie to oddziaływanie, zmierzające do wywołania zachowania zamierzonego przez istotę rozumną”. Przedmiotem sterowania są procesy. Używanie pojęcia sterowania jest uprawnione tylko w odniesieniu do procesów, które w przeciwieństwie do zasobów są zmienne w czasie. Sterować można tylko tym co zmienia się w czasie, podlega transformacjom. Na sterowanie składa się sieć procesów, realizowanych w systemie. System - zestaw składników, opisywanych przez cechy, między którymi zachodzą wzajemne relacje. System opisywany jest więc przez:
elementy (cechy elementów) systemu
elementy otoczenia systemu
istotne relacje między cechami
istotne relacje systemu z jego otoczeniem.
Stan systemu - zbiór wartości istotnych cech systemu.
Zdarzenie - zmiana wartości jednej lub kilku cech.
Proces - ciąg zdarzeń określających zachowanie się, funkcjonowanie, działanie systemu.
Celem procesu jest preferowany w danym przedziale czasu wynik . Wynik określa nowy, pożądany stan systemu.
Nie każdym systemem można sterować - jedynie systemem otwartym.
System otwarty (odosobniony, złożony) Jest to system, w którym: otoczenie jest w stanie wpływać na system za pomocą określonych kanałów wejścia
system jest w stanie wpływać na otoczenie za pomocą określonych kanałów wyjścia


(…)

… otwarty, którego integralną składową jest człowiek, zapewniający świadome i celowe działanie tej wyodrębnionej z otoczenia całości.
Wzorzec - zoptymalizowany model funkcjonowania i rozwoju obiektu sterowanego (niezbędna konkretyzacja celu sterowania). Bez wzorca nie wiemy do jakiego celu dążymy.
Sterowanie - aproksymacja funkcjonowania obiektu do wzorca za pomocą sieci sprzężeń zwrotnych
Sprzężenie zwrotne - zapewniają możliwość wzajemnego oddziaływania informacyjnego układu sterującego i sterowanego oraz systemu sterowania i otoczenia. Oddziaływanie układu sterującego na sterowany następuje po przetworzeniu na sygnał sterujący wyników pomiarów różnicy (wartości odchyleń) stanu układu sterowanego od wzorca. Ze względu na wzorzec stępują dwa modele:
Wzorzec może być wielkością stałą lub zmienną…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz