E-finanse

note /search

Geneza dochodzenia od czasów antycznych do czasów współczesnych- wykła...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • E-finanse
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1225

01.03.2011 Wykład 2 Wpływ Cesarstwa Rzymskiego był duży, ponieważ miało ono ogromne terytorium: Afryka, daleki, bliski wschód, Hiszpania, Portugalia Upadek Cesarstwa - przyczyny: Walki polityczne Kryzys ekonomiczny Zbyt duża armia urzędników Niedrożność informacji! - nie było technicznej moż...

Informacja - kategoria ekonomiczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • E-finanse
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1526

Informacja - kategoria ekonomiczna Pojęcia wprowadzające Komunikat - przekaz (mówiony, pisany, radiowy itd), który może przenosić wiadomości Wiadomość - treść przekazywana przez komunikat (mająca charakter relacji pomiędzy nadawcą i odbiorcą) Różne komunikaty mogą przekazywać tą samą wiadomość, ...

Informacja - podstawy teoretyczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • E-finanse
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1050

Informacja - podstawy teoretyczne Pojęcia wprowadzające Komunikat - przekaz (mówiony, pisany, radiowy itd), który może przenosić wiadomości Wiadomość - treść przekazywana przez komunikat (mająca charakter relacji pomiędzy nadawcą i odbiorcą) Różne komunikaty mogą przekazywać tą samą wiadomość, n...

Informacja- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • E-finanse
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1029

29.03.2011 Wykład 4 Informacja - co to jest, jakie są pojęcia równoważne, kategoria ekonomiczna? Informacja - jest wiele definicji, informacja kojarzy się z informatyką, nie jest to nauka pierwotna w stosunku do informacji, jest czynnikiem (i to jest wtórne), Podejście w rozumieniu cybernetyki (...

Informacyjny ład gospodarczy- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • E-finanse
Pobrań: 210
Wyświetleń: 924

Informacyjny ład gospodarczy Transformacja Transformacja jest elementem charakterystycznym dla każdej cywilizacji zachodniej V w - upadek Cesarstwa Zachodniego XIII w - odrodzenie miast, cechów, handlu XV - XVI - odrodzenie 1455 - maszyna drukarska 1492 - odkrycie Ameryki 1517 - reformacja ...

Reguły gospodarki sieciowej- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • E-finanse
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1078

Nowe reguły gospodarki sieciowej Potęga decentralizacji - samonapędzający się sukces. W miarę jak władza oddala się od centrum, przewagę konkurencyjną będą zdobywać ci, którzy nauczą się ogarniać zdecentralizowane ośrodki kontroli. dynamika społeczeństwa a w szczególności gospodarki podporządkowan...

System informacyjny w systemie gospodarczym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • E-finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

T: System informacyjny w systemie gospodarczym. Informacja w procesie sterowania i zarządzania. Funkcje informacji w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa Cechy dobrej informacji. Rolę prawzorca pełni cybernetyka . Cybernetyka poszukuje ...

12 reguł współczesnego ładu gospodarczego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • E-finanse
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1274

12 reguł współczesnego ładu gospodarczego : Wiedza - synonim pojęcia informacja, nauka - czynnik sprawczy nowego ładu Potęga techniki cyfrowej - silny aspekt technologiczny, utożsamiany z techniką cyfrową, różnica między urządzeniami techniki analogowej: w analogowej ilość stanów jest ciągła w cy...

Informacja i komunikat

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • E-finanse
Pobrań: 7
Wyświetleń: 924

Informacja - co to jest, jakie są pojęcia równoważne, kategoria ekonomiczna? Informacja - jest wiele definicji, informacja kojarzy się z informatyką, nie jest to nauka pierwotna w stosunku do informacji, jest czynnikiem (i to jest wtórne), Podejście w rozumieniu cybernetyki (

Zagadnienia organizacyjne z przedmiotu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • E-finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

Temat: Zagadnienia organizacyjne: Materiały na stronie w PDF zostaną umieszczone Literatura - brak, bo ciężko ją znaleźć Przedmiot związany z ekonomią, psychologią i innymi naukami - zjawisko żywe Przedmiot - rozszerzeniem horyzontów, a nie bardzo naukowy Inne podejście do ekonomii Pojęcie inf...