Informacyjny ład gospodarczy- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Informacyjny ład gospodarczy- opracowanie - strona 1 Informacyjny ład gospodarczy- opracowanie - strona 2 Informacyjny ład gospodarczy- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Informacyjny ład gospodarczy
Transformacja
Transformacja jest elementem charakterystycznym dla każdej cywilizacji zachodniej
V w - upadek Cesarstwa Zachodniego
XIII w - odrodzenie miast, cechów, handlu
XV - XVI - odrodzenie
1455 - maszyna drukarska
1492 - odkrycie Ameryki
1517 - reformacja
XVIII - rewolucja przemysłowa
1776 - Bogactwo narodów A.Smitha
1776 - Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych
XVIII-XIX - początek kapitalizmu i komunizmu
1815 - fortuna Rothschildów przyćmiewa królów i książęta
Obecnie jesteśmy świadkami kolejnej transformacji. Co ją zapoczątkowało ?
1960 - początek ekspansji gospodarczej Japonii ?
Upowszechnienie komputera ?
Karta Praw Obywatela ?
Początku ostatniej fali przemian można upatrywać w zmieniającej się roli pracy
Społeczeństwo kapitalistyczne:
Kapitaliści - kontrolujący środki produkcji, posiadający kapitał
Proletariusze - zdaniem Marksa (1818-1883) - wyalienowani, wyzyskiwani, zależni
I - informacja wykorzystana dla usprawnienia narzędzi
Po śmierci Marksa, na fali „rewolucji produkcyjnej” zaczęła się zmieniać pozycja proletariusza
Zaczął żyć dostatniej
1950 - dominująca siła w polityce i społeczeństwie
II - informacja wykorzystana dla zmiany zarządzania
Sukcesywnie zmniejszający się udział siły niewykwalifikowanej
Spadek pozycji kapitalistów
Bogacą się menadżerowie
Właścicielami kapitału stają się fundusze (uosobienie ideologii socjalizmu )
III - informacja źródłem przewagi konkurencyjnej
Informacja staje się dominującym czynnikiem produkcji, staje się podstawowym zasobem
Tworzenie dobrobytu:
NIE
TAK
Według Marksa, Keynesa czy neoklasyków było to odpowiednie dzielenie kapitału i siły Produktywność, innowacja, wiedza
Grupy społeczne:
NIE
TAK
Kapitaliści i proletariusze
Wykwalifikowani pracownicy i świadczący usługi
Wiodące grupy:
NIE
TAK
Kapitaliści, którzy wiedzieli jak dzielić kapitał i pracę
Wykwalifikowani pracownicy, którzy wiedzą jak wykorzystać produktywność, innowację i wiedzę. Posiadają i kapitał (fundusze) i narzędzia (wiedzę)
Opisywanie nowego etapu jest możliwe tylko na gruncie doświadczeń. Przyszłość jest niepewna. Pewne wydaje się że:

(…)

… organisation
companies-structures
companies project oriented and virtual companies
chain of activities
network and "disintermediation" (eliminate existing intermediaries)
"we are separated and rivals"
"we are connected and we can co-operate"
The change of the main paradigms of work:
FROM
TO
routine work
work is changing continuously
fixed programme
flexible program of work
life-career
"just-in-time" worker…
… ekonomii? (Andrzej Wojtyna, „Gazeta Bankowa”, 29 styczeń 2001, Nowa ekonomia i nowe prawa)
Z jednej strony chodzi o określenie, czy zmiany nie odnoszą się jedynie do techniki a nie ekonomii. Czy stare prawa ekonomiczne wystarczy przekalibrować czy też trzeba je sformułować po nowemu (D'Andrea Tyson, 1999).
Czemu to takie ważne?
Stosunkowo niewielka liczba opracowań stricte naukowych sprzyja wysuwaniu…
… prawa
Andrzej Wojtyna Czy tradycyjna ekonomia dysponuje odpowiednimi narzędziami analitycznymi pozwalającymi opisać i wyjaśnić nowe jakościowo zjawiska i zależności, czy też konieczne staje się rozwinięcie “nowej ekonomii”? W połowie lat 90. w odniesieniu przede wszystkim do gospodarki Stanów Zjednoczonych zaczęto coraz częściej używać określenia “nowa gospodarka” (new economy). W ślad za tym w literaturze pojawiło się również określenie “nowa ekonomia” (new economics). Nasuwa się więc pytanie, czy w gospodarce amerykańskiej zaszły rzeczywiście tak istotne jakościowe zmiany, które uzasadniają posługiwanie się nowym pojęciem. Drugie pytanie dotyczy natomiast tego, czy tradycyjna ekonomia dysponuje odpowiednimi narzędziami analitycznymi pozwalającymi opisać i wyjaśnić nowe jakościowo zjawiska…
… i członkowie zespołu IT należą do innych światów i dlatego odmiennie postrzegają rzeczywistość. Dla informatyka sukcesem jest to, że system obsługi gospodarki magazynowej w ogóle ruszył i nie sypie się, menedżer natomiast wyrywa sobie włosy z głowy, bo brakuje mu modułu analizy sprzedaży, w tym płatności i zobowiązań, a pod magazynem kłębią się TIR-y. Informatyk musi dobrze rozumieć biznesowy proces gospodarki magazynowej i zaopatrzenia, by właściwie zaprojektować, zmodyfikować lub zweryfikować proponowany przez dostawców obieg dokumentów magazynowych. Źle sformułowane przez dostawców problemy czy procesy, niekompetentnie weryfikowane przez kadrę informatyczną i menedżerską firmy, są jedną z przyczyn niepowodzenia wdrożeń systemów informatycznych.
Osiągnięcie sukcesu może też utrudniać ogromne tempo…
…, nawet nieskomplikowanych aplikacji informatycznych. Dodatkowo obecnie graficzne interfejsy użytkowe są zastępowane interfejsami multimedialnymi, które dzięki m.in. możliwości kontaktu głosowego dają wrażenie pracy w naturalnym otoczeniu.
10. Czas rzeczywisty (lmmediacy)
Działalność gospodarcza nowego typu to działalność w czasie rzeczywistym (real time economy. Elektronizacja wymiany informacji sprawia, że wszelkie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz