Informacja - podstawy teoretyczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Informacja - podstawy teoretyczne - strona 1 Informacja - podstawy teoretyczne - strona 2 Informacja - podstawy teoretyczne - strona 3

Fragment notatki:

Informacja - podstawy teoretyczne
Pojęcia wprowadzające
Komunikat - przekaz (mówiony, pisany, radiowy itd), który może przenosić wiadomości
Wiadomość - treść przekazywana przez komunikat (mająca charakter relacji pomiędzy nadawcą i odbiorcą)
Różne komunikaty mogą przekazywać tą samą wiadomość, np. komunikat: „papież” przekazuje tę samą wiadomość co „biskup Rzymu” czy „głowa kościoła rzymsko - katolickiego”. Wszystkie one identyfikują dla odbiorcy komunikatu tę samą osobę.
Ten sam komunikat może przekazywać różne wiadomości w zależności różnych uwarunkowań. Np. komunikat „zakwitły kasztany” dla postronnego odbiorcy jest naturalną cechą pory majowej, dla konspiratora zaś może być umownym hasłem informującym o spotkaniu z agentem.
Ogólną własnością komunikatów przekazujących wiadomości jest posiadanie pewnej ilości informacji
uogólniając:
„Komunikatem nazywamy odpowiednio zakodowaną wiadomość, zawierającą pewną ilość informacji”
Dane - taka postać wiadomości, którą można zapisać i/lub przetworzyć z pomocą sprzętu komputerowego, a także - surowe, nie podane obróbce analitycznej liczby i fakty dotyczące zjawisk lub wydarzeń. Informacja Termin „informacja” ma charakter interdyscyplinarny. Wywodząc się bezpośrednio z teorii informacji, będącej obszarem szczególnego zainteresowania takich dyscyplin naukowych jak: matematyka , cybernetyka, informatyka czy też elektronika, znajduje swoje miejsce w szeregu innych obszarów nauki, także tych o typowo humanistycznym charakterze.
Pojęcie informacji jest jednym z najtrudniej definiowanych pojęć naukowych. Mimo że każdy intuicyjnie zdaje sobie sprawę z tego, co to jest informacja, to jed­nak jej zdefiniowanie napotyka wiele problemów.
Nie istnieje jedna uznana definicja informacji. N. Winer wprowadzając pojęcie informacji stwierdza, że „... Jest ona jak gdyby nazwą treści pochodzącą ze świata zewnętrznego w miarę jak do niego przystosujemy swoje zmysły...”. K. Krzakiewicz przez informację rozumie „...przekazywaną przez nadawcę do odbiorcy pewną treść będącą opisem, poleceniem, nakazem, zakazem lub poleceniem.”
R. Aschby uważa, że „...informacja to przekazywanie różnorodności”. W. Głuszkow określa informację „...jako wszelkie wiadomości o procesach i stanach dowolnej natury, które mogą być odbierane przez organy zmysłowe człowieka lub przyrodę..”.
A.Mazurkiewicz, (cytat za: W.M.Turski, Propedeutyka informatyki, PWN, Warszawa 1985) „Informacją nazywamy wielkość abstrakcyjną, która może być przechowywana w pewnych obiektach, przesyłana między pewnymi obiektami, przetwarzana w pewnych obiektach i stosowana do sterowania pewnymi obiektami, przy czym przez obiekty rozumie się organizmy żywe, urządzenia techniczne oraz systemy takich obiektów.”


(…)

… kategoriami przepływów zależy głównie od charakteru przedsiębiorstwa (produkcyjne, usługowe) oraz od stopnia skomplikowania działalności (handel detaliczny, usługi bankowe).
źródło: Praca zbiorowa pod redakcją Adama Nowickiego, Podstawy informatyki dla ekonomistów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s.16
W przypadku przedsiębiorstwa bankowego na przepływy zasileniowo - rzeczowe składają się (oprócz…
… 73 miliony 741 tysięcy 824 bajtów terabajt (terabyte, symbol TB) - 240 = 10244 = 1 bilion 99 miliardów 511 milionów 627 tysięcy 776 bajtów W przypadku bajtów prefiksy kilo-,mega-, giga- i tera- nie oznaczają w żadnym razie potęg tysiąca. PRZYKŁAD rzut monetą- interpretacja jednego bitu
Rzut monetą opisywany jest następującym rozkładem prawdopodobieństw:
treść komunikatu
prawdopodobieństwo komunikatu…
… może przybierać dwie wartości: wzrost lub spadek. Przykładowy rozkład prawdopodobieństwa wystąpienia poszczególnych stanów wiadomości jest następujący:
wzrost
spadek
ilość informacji (entropia)
I
0,5
0,5
1
II
0,9
0,1
0,47
Ilość informacji mierzonej entropią jaką inwestor uzyska z wiadomości o kierunku zmiany kursu giełdowego spółki w drugim przypadku będzie znacznie mniejsza aniżeli w pierwszym. Wynika…
… się ciągiem albo słowem kodowym komunikatu, a liczba występujących w nim znaków - długością słowa kodowego. W zależności od przyjętej konwencji kodowania mamy do czynienia z kodami o stałej lub zmiennej długości. . Jeżeli jednak do kodowania użyjemy tylko dwóch różnych symboli (np. 0 i 1), to minimalna długość Ni słowa kodowego komunikatu występującego z prawdopodobieństwem pi jest dana wzorem:
a tym samym…
…. W przypadku zastosowania najmniejszej możliwej ilości bitów do zakodowania wariantów tego komunikatu mamy do czynienia ze zjawiskiem redundancji (patrz dalej).
W praktyce niezmiernie rzadko mamy do czynienia z sytuacjami, w których wszystkie możliwe warianty komunikatu dotyczącego jednej cechy zmiennej losowej są równieprawdopodobne. W dalszym ciągu, zgodnie ze wzorem i z intuicją możemy twierdzić…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz