teoria informacji i kodowanie wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1687
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
teoria informacji i kodowanie wykłady - strona 1 teoria informacji i kodowanie wykłady - strona 2 teoria informacji i kodowanie wykłady - strona 3

Fragment notatki:


Teoria informacji i kodowanie – Wykład nr 1    1 1. Wstęp    Do  najbardziej  podstawowych  zadań  współczesnej  techniki  można  zaliczyć  przekazywanie informacji w czasie (systemy przechowywania informacji) oraz w przestrzeni  (systemy  telekomunikacyjne).  W  drugim  przypadku  przekazywanie  informacji  umożliwiają  kanały  transmisyjne.  Natomiast  w  pierwszym  za  kanał  można  uważać  środki  służące  do  przechowywania informacji.    Aby daną wiadomość przesłać i przekazać poprzez kanał, rozumiany tutaj w szerokim  sensie, należy ją przedstawić w formie stosownej do niego.    Rozważmy  na  początku  ogólny  system  przesyłania  informacji,  przedstawiony  na  rysunku 1.1.      1.1 Ogólna struktura systemu (otwartego) przesyłania informacji.    Omówimy teraz kolejno poszczególne elementy tego systemu.      Ź ródło wiadomości  Przez  źródło  wiadomości  rozumiemy  obiekt,  który  wytwarza  wiadomości  oraz  podaje  je  w  celu  wykonania  nad  nimi  pewnych  czynności.  Najistotniejszą  cechą  charakteryzującą  źródło  wiadomości (S) jest zbiór wiadomości oraz ich rozkład prawdopodobieństwa. Ze względu na  zbiór wiadomości, źródła dzielimy na:    -  ziarniste  (dyskretne) – zbiór wiadomości jest skończony (zawiera  N  elementów) lub  nieskończenie przeliczalny (równoliczny ze zbiorem liczba naturalnych).    -  ciągłe  – zbiór wiadomości jest nieprzeliczalny, ale ograniczony.    Przykładem  źródła  ziarnistego  jest  końcówka  dalekopisu,  która  generuje  ciągi  sygnałów  o  dwóch  charakterystycznych  cechach.  Natomiast  przykładem  źródła  ciągłego  jest  przyrząd  pomiarowy, np. amperomierz, który pokazuje wartości prądu w zakresie od zera do 5A.    W  przypadku  źródła  ciągłego  istnieje  możliwość  zamiany  ciągłego  zbioru  na  dyskretny, przy czym im liczność zbioru dyskretnego jest większa tym to odwzorowanie jest  dokładniejsze. Np. rozważmy przebiegi na rys. 1.2.  Teoria informacji i kodowanie – Wykład nr 1    2     Rys. 1.2 Proces dyskretyzacji źródła    Proces zamiany zbioru ciągłego na dyskretny zachodzi w  urządzeniu kwantującym .  W  praktyce  tego  typu  konwersja  czasami  okazuje  się  bardzo  pożyteczna.  W  dalszych  rozważaniach będziemy się zajmować jedynie źródłami dyskretnymi.  Ze względu na rodzaj rozkładu prawdopodobieństwa źródła można podzielić na:  -   deterministyczne   –  wówczas  wiadomo,  jaka  wiadomość  została  nadana  i  zatem 

(…)

… się w przewodniku o
temperaturze powyżej zera bezwzględnego – tzw. szum termiczny (Johnsona).
2) Nośniki prądu (tj. elektrony i dziury) są dyskretnymi cząstkami naładowanymi,
zatem np. gdy cząstki takie poruszają się w półprzewodniku lub od katody do
anody, to w kolejnych przedziałach czasu ich liczba się waha w sposób losowy.
Zatem odpowiadający im prąd elektryczny również takim zmianom podlega. Tego
typu…
… binarny nazywamy symetrycznym (BSK).
BER (Bit Error Rate) – bitowa stopa błędów określona jako stosunek liczby bitów
odebranych błędnie do ogólnej liczby nadanych bitów.
Często kanały dyskretne przedstawiamy za pomocą grafów przejść. Dla kanału binarnego
przedstawiony jest on na rys. 3.2.
S1
P(S1S1) = 1 - P(S2S1)
S1
P(S1S2)
P(S2S1)
S2
S2
P(S2S2) = 1 - P(S1S2)
Rys. 3.2. Kanał binarny
W rozważaniach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz