Radiofonia analogowa - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1330
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Radiofonia analogowa - wykład - strona 1 Radiofonia analogowa - wykład - strona 2 Radiofonia analogowa - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Systemy Radiokomunikacyjne – 2007/2008 – kolo1
Radiofonia analogowa
1. Charakterystyka słyszalności ucha ludzkiego. Pasmo i dynamika sygnałów fizycznych.
Ucho ludzkie odbiera dźwięki o częstotliwości z zakresu od 20Hz – 20kHz -teoretycznie, w praktyce
od kilkudziesięciu do około 16-17 kHz.
Człowiek zaczyna słyszeć dźwięk dopiero od określonej wartości poziomu ciśnienia akustycznego. Na
podstawie badań wykreślono statystyczne krzywe czułości naszego słuchu w zaleŜności od
częstotliwości dźwięków. Poziom ciśnienia akustycznego, od którego zaczyna ucho słyszeć dźwięk,
jest róŜny dla róŜnych częstotliwości.
Człowiek potrafi rozróŜnić wysokość tonu (częstotliwość dźwięku) lecz tylko dzięki względnym czyli procentowym - róŜnicom ich częstotliwości. Łatwo usłyszymy dwukrotną róŜnicę np. 50 i 100
Hz (róŜnica 100%) lecz nie usłyszymy róŜnicy pomiędzy tonem 10 000 Hz i 10 050 Hz.
2. Systemy mono, stereo i kwadrofoniczne. Kompatybilność. Wymagania na sygnał sumy.
system
Mono
Stereo
Kwadrofon
Pseudostereo.
Pseudokwadro.
Liczba mikrofonów
1
2
4
1
2
Liczba torów
1
2
4
1
2
Liczba głośników
1
2
4
2
4
Monofonia – nagranie zazwyczaj z 1 mikrofonu, odtwarzane na 1 głośniku, co nie daje uczucia
dźwięku przestrzennego
1
Systemy Radiokomunikacyjne – 2007/2008 – kolo1
Stereofonia – uŜywa 2 lub więcej niezaleŜnych kanałów audio, którymi są przesyłane wiadomości o
dźwięku ( symetrycznie), tak odtworzone sygnały dają wraŜenie pochodzenia dźwięku z róŜnych
źródeł - brzmi to naturalnie,
W systemach stereo występują podstawowe 2 sygnały :
A i B lub L i P, w nadajniku tworzony jest sygnał sumy – M=0,5(A + B) lub róŜnicy S=0,5(A - B) ,
które wchodzą w skład sygnału modulującego nadajnik.
Jeśli zapewnimy poprawną transmisję sygnału M to spełnimy warunek kompatybilności „w dół” – tzn.
odbiorniki mono (stosowane np. w UKF) muszą poprawnie odebrać sygnał stereo. W praktyce jest tak,
Ŝe w jednej chwili przesyłany jest sygnał tylko z 1 kanału ( L lub P) – przełączany za pomocą f= 38
kHz, a ludzkie ucho i tak nie jest w stanie „wyłapać” róŜnicy.
Kwadrofonia – 4 kanały niezaleŜne, mikrofony i głośniki rozstawione na planie kwadratu, pierwszy
system dobrze oddający sygnał przestrzenny - jednak ze względu na problem z kompatybilnością i
ceną ( dodatkowe 2 kanały) nie wszedł do powszechnego uŜycia.
3. Stereofonia z sygnałem pilotującym. Tworzenie sygnału. Opis analityczny. Nominalne widmo
częstotliwościowe sygnału modulującego.
- sygnał róŜnicy przesuwamy w wyŜsze częstotliwości ( w pasmo ponadakustyczne) przez
wprowadzenie dodatkowej częstotliwości nośnej c(t) = 38 kHz ± 4 Hz, modulujemy c(t) sygnałem
róŜnicy S(t) przy uŜyciu modulacji DSB-SC, w wyniku otrzymujemy sygnał X(t)
- aby móc odtworzyć sygnał X(t) w odbiorniku potrzebujemy sygnału c(t) – z dokładnością do
częstotliwości
i fazy ( wymaganie mod. DSB-SC), więc wprowadzamy dodatkowy sygnał (tzw.
pilotujący),
- przyjęło się, Ŝe częstotliwość pilota będzie na częstotliwości 2 razy mniejszej niŜ c(t) i będzie to
sygnał

(…)

…Systemy Radiokomunikacyjne – 2007/2008 – kolo1
Radiofonia analogowa
1. Charakterystyka słyszalności ucha ludzkiego. Pasmo i dynamika sygnałów fizycznych.
Ucho ludzkie odbiera dźwięki o częstotliwości z zakresu od 20Hz – 20kHz -teoretycznie, w praktyce
od kilkudziesięciu do około 16-17 kHz.
Człowiek zaczyna słyszeć dźwięk dopiero od określonej wartości poziomu ciśnienia akustycznego. Na
podstawie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz