Radiofonia Cyfrowa - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2317
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Radiofonia Cyfrowa - wykład - strona 1 Radiofonia Cyfrowa - wykład - strona 2 Radiofonia Cyfrowa - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Systemy Radiokomunikacyjne – 2007/2008 – kolo1
Radiofonia Cyfrowa -wstęp
1.Cyfryzacja radia została wprowadzona w celu polepszenia jakości sygnałów w przypadku
odbiorników znajdujących się w ruchu przy obecności odbić.
Cechy:
• oszczędność widma,
• odporność na zakłócenia (szum, zaniki, efekt Doplera),
• jakość CD (w kaŜdych warunkach odbioru - prawie),
• mnogość usług dodatkowych,
• czynnik świadomościowy [np. nie ma TV cyfrowej a kaŜdy chce ją mieć; Podczas badania opinii
publicznej okazało się Ŝe większość ludzi woli mieć odbiornik cyfrowy niŜ analogowy (bo jest
cyfrowy :D)]
2.Wymagania stawiane wspólczesnym radiofonicznym systemom cyfrowym.
3. Źródła cyfrowych sygnałów akustycznych. Sygnał z CD. Cyfrowy sygnał studyjny wg EBU/AES.
Przepływność CD i syg. Studyjnego.
Wymagania.
• CD pasmo 20-20000Hz.
• Dynamika 100dB.
Sygnał nagrywany na CD
Próbkowanie - 44,1kHz,
• kwantowanie - 16 bitów.
• Strumień
o 44,1*16=705kb/s,
o 2*44,1*16=1411kb/s -dla stereo.
Studyjny sygnał foniczny wykonuje
• Częstotliwość próbkowania 48kHz.
• Przepływność:
o 48*16=786kb/s,
o 2*48*16=1536kb/s –dla stereo.
Przepływność jaką naleŜy zastosować aby przekazać sygnał CD bez dodatkowych sygnałów i bez
zabezpieczeń
• 705kHz dla CD
• 770kHz dla sygnału studyjnego.
4.Cyfrowy sygnal studyjny wq EBU/AES. Odpowiadające pasmo w.cz przy QPSK, konieczność
oszczędnego gospodarowania widmem, kompresja.
CD pasmo 20-20000Hz. Dynamika 100dB. Sygnał nagrywany na CD 44,1kHz próbkowanie,
kwantowanie 16bitów. 44,1*16=705kb/s, 2*44,1*16=1411kb/s. dla stereo. Studyjny sygnał foniczny
wykonuje częstotliwość próbkowania 48kHz. 48*16=786kb/s, 2*48*16=1536kb/s.
Przepływność jaką naleŜy zastosować aby przekazać sygnał CD bez dodatkowych sygnałów i bez
zabezpieczeń 705kHz dla CD i 770kHz dla sygnału studyjnego.
22
Systemy Radiokomunikacyjne – 2007/2008 – kolo1
Cyfrowy sygnał studyjny według EBU/AES to 48kHz. Kwantyzacja 16 bitów oraz dynamika 96dB.
Przepustowość 768kb/s dla mono i 1536 kb/s dla stereo. Modulacja QPSK o efektywności widmowej
2bit/s/Hz.
//notatki sowy
Przepływność standard EBU/AES
Przed procesem redukcji sygnal wejściowy jest próbkwany
SYGNAL MONO
cz.prob
Kwantyzacja przeplywnosc
CD
44,1kHZ 16 bitowa
705,6 kbit/s
EBU/AES 48kHz
16 bitowa
768 kbit/s
Dla stereo
• Cd 1411,2 kbit/s
• EBU/AES 1536 kbit/s
QPSK modulacja stosowana do przekazywania informacji o sygnale cyrowym
QPSK 2bit/s/Hz
Pasmo
• CD- 705,6
• EBU/AES 768 kHz
Dla ograniczenia pasma do wielkości pasma UKF-FM potrzebna jest 4,5 krotna redukcja
przepływności.
5.Rozdzielenie funkcji kodowania źródłowego i kodowania kanałowego wraz z modulacją.
Zdecydowano się na całkowite rozdzielenie kodowania źródłowego i kanałowego. Rozdzielenie
pozwoliło na szersze zastosowanie kompresji.
Wycina się fragmenty widma, które w danym momencie są niesłyszalne, ponadto zakładamy, Ŝe
niesłyszalny jest szum kwantyzacji.
Technika – nieprzetwarzanie informacji leŜących poniŜej progu słyszalności. JeŜeli w widmie
występują amplitudy o bardzo ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz