Wykład - zagadnienia do egzaminu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład  - zagadnienia do egzaminu - strona 1 Wykład  - zagadnienia do egzaminu - strona 2 Wykład  - zagadnienia do egzaminu - strona 3

Fragment notatki:

1. Co to jest współczynnik szczytu i jakie są jego typowe wartości dla sygnałów
akustycznych?
Współczynnik szczytu to stosunek wartości szczytowej sygnału do jego wartości skutecznej.
Typowe wartości:
Muzyka symfoniczna 17,1dB
Jazz 13,2 dB
Mowa 12-12,9 dB
Haevy Rock 9,2 dB
Hip Hop 8,2 dB
Sygnał sinusoidalny 3 dB
Sygnał prostokątny 0 Db
3. Zdefiniować sygnał cyfrowy.
Sygnał cyfrowy to sygnał dyskretny w dziedzinie czasu i częstotliwości.
4.Jak praktycznie dobiera się częstotliwość próbkowania sygnału?
fs≥2fm
fm – największa częstotliwość w widmie przetwarzanego sygnału
5. Wyznaczyć teoretyczny stosunek sygnału do szumu przetwornika 24 bitowego?
S/N≈6,02n+1,76 dB
S/N≈6,02*24+1,76=146,24≈146 dB
6. Jak nazywa się najpopularniejszy rodzaj przetworników analogowo-cyfrowych stosowany
we współczesnych systemach fonicznych i wyjaśnić ich ogólną zasadę działania w dziedzinie
częstotliwości.
Przetworniki Sigma-delta.
W pierwszym etapie zwiększa się częstotliwość próbkowania w interpolacyjnym filtrze
cyfrowym(32-512 razy). Następnie w modulatorze następuje przekształcenie słów
wielobitowych w ciąg słów jedno lub kilkubitowych połączone z kształtowaniem widma
szumu kwantowania. Następnie przetwarza się sygnał za pomocą jedno lub kilkubitowego
przetwornika C/A i wygładza się w analogowym filtrze dolnoprzepustowym.
7. Krótko omówić poszczególne etapy przetwarzania cyfrowo analogowego.
.-przetwornik C/A – wartości numeryczne przekształcane są w przebieg schodkowy
-przedpróbkowanie – skracanie impulsów
-rekonstrukcja – odtwarzanie sygnału wyjściowego z ciągu próbek ,
dolnoprzepustowa
filtracja
W pierwszym etapie zostaje zwiększona częstotliwość próbkowania w filtrze
cyfrowym. Krotność nadpróbkowania wynosi 32-512 .Następnie za pomocą modulatora
cyfrowego słowa wielobitowe zostają zamienione na ciąg słów jednobitowych lub
kilkubitowych
połączonych które są połączone z kształtowaniem widma szumu
kwantowania. Później przy użyciu przetwornika c/a 1 lub n bitowego następuje
przetworzenie sygnału i wygładzenie go w filtrze dolnoprzepustowym
10. W jakim celu stosowane jest kodowanie protekcyjne
Kodowanie protekcyjne ma na celu zabezpieczenie sygnału cyfrowego przed skutkami
błędów w procesie zapisu i odczytu.
12. W jakim celu stosuje się kodowanie kanałowe?
 dla dostosowania struktury widmowej(zakres małych i dużych częstotliwości, oraz
składowa stała)
 uzyskuje się sygnał samo taktujący
14. Co to jest XLR i co oznacza skrót TRS
XLR- jest to złącze bardzo często wykorzystywane w technice fonicznej do przesyłania
jednego sygnału symetrycznego. Styki w złączu tym są opisane następująco 1-ekran ,2-„+”,
3- „-”(powrót) złącze męskie pracuje jako wyjścia urządzeń a zł. Żeńskie jako wejścia.
TRS-skrót ten opisuje złącze typu Jack z trzema stykami, T- Końcówka dla transmisji
symetrycznej to + , R- pierścień transmisji symetrycznej to - S- masa
15. Wymienić trzy standardy cyfrowej transmisji sygnałów fonicznych opartych o siei
Ethernet.
• CobraNet –posiada 64 kanały przy

(…)

… się zróżnicowanie
amplitudy sygnału elektrycznego generowanego przez czujnik promieniowania
proporcjonalnie do rejestrowanego promieniowania. Nośnikiem informacji jest zatem
warstwa odblaskowa o modyfikowanych właściwościach odblaskowych.
20. Wyjaśnić dlaczego niektóre odtwarzacze CD nie odtwarzają płyt CD-RW
Odczytywanie – detekcja przejść pomiędzy obszarami o małym i dużym współczynniku
odbicia: Współczynnik odbicia dla CD: – landy > 70%, – pity < 28%
Współczynnik odbicia dla CD-RW: – landy 15 - 25%. 1998 - Specyfikacja MultiRead –
zapewnienie możliwości odtwarzania zarówno CD jak i CD-RW
22. Jaka jest podstawowa zaleta rejestracji magnetooptycznej?
Podstawową/największą zaletą jest odporność dysków z danymi na działanie sił pola
elektromagnetycznego. Gwarancja dostępu do danych określana…
… przedział czasu, – właściwości ludzkiego słuchu,
• Zasadnicze odmiany: – typ I (stosowany między innymi w Polsce), czasu całkowania 5 ms,
– typ II czasu całkowania 10 ms,
28.Jak klasyfikuje się słuchawki w zależności od sprzężenia z kanałem usznym.
- słuchawka akustyczna zamknięta (minimalne rozproszenie dźwięków), - słuchawka
akustyczna otwarta (kontrolowane rozproszenie dźwięku), - głośnik uszny.
29. Opisać algorytm wyznaczania użytecznego zakresu
głośnikowego.
częstotliwości urządzenia
Użyteczny zakres częstotliwości – zakres częstotliwości zawarty pomiędzy dolną a górną
częstotliwością graniczną, w którym poziom charakterystyki ciśnienia akustycznego na osi
spada nie bardziej niż o 10 dB w stosunku do poziomu ciśnienia akustycznego uśrednionego
w pasmie o szerokości jednej oktawy, leżącej…
… wkładek
(głowic) gramofonowych?

MM (Moving Magnet) - wkładki elektromagnetyczne (magnes poruszany względem
cewki)

MC (Moving Coil) - wkładki magnetoelektryczne (cewka poruszana względem
magnesu)
Gdyby
ktoś
chciał
cos
więcej
na
ten
temat
przeczytać:
http://en.wikipedia.org/wiki/Moving_coil#Moving_Magnet_.28MM.29_cartridges
18.Zasada optycznego odczytywania cyfrowych zapisów płytowych.
W celu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz