Stan natury - strona 32

note /search

Doktryny polityczno-prawne - Walka klas

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2401

związanej z ochroną obywateli. Teoria stanu natury Johna Locke'a porównuje okoliczności powstania państwa...

Pedagogika - wykłady

 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 546
Wyświetleń: 5964

„wyprowadzenie dziecka ze stanu natury i barbarzyństwa do stanu kultury”). Biorąc pod uwagę kryterium genezy...

Historia myśli administracyjnej, socjologicznej i ekonomicznej

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Historia myśli administracyjnej, socjologicznej i ekonomicznej
Pobrań: 2940
Wyświetleń: 8064

Ramy czasowe: VI-V wiek p.n.e. Nie byli wyznawcami jednego systemu, to wędrowni i bardzo wszechstronni nauczyciele, nie byli filozofami z zawodu. Uczuli oratorstwa, gramatyki, retoryki, matematyki, astronomii, poezji, historii, nauki o państwie i prawie. Pobierali wynagrodzenie za nauczanie. ...

FILOZOFIA notatki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Pobrań: 1743
Wyświetleń: 10416

Tematem przewodnim jest filozofia wykładana na przedmiocie Filozofia i etyka. Prowadzony przez prof. dr hab. Edwarda Jeliński na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W pliku nr 1 zawarte informacje to: czym jest filozofia, filozoficzny pogląd na świat, co różni filozofię od innych nau...

Makroekonomia - PKB, PNB

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 812
Wyświetleń: 2849

1.  Miary aktywności gospodarczej w skali makro: PKB, PNB, PNN, DN, dochody  rozporządzalne. metody liczenia, zalety i wady. Mierniki alternatywne:  HDI  (W,  2.1, 2.2, 10.1, Aneks 1)    PKB:   Definicja:  - jest sumą wartości produkcji i usług finalnych wytworzonych w ciągu pewnego okresu na  te...

Epikureizm, Stoicyzm- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1155

E p i k u r e i z m, C y n i c y, S t o i c y G.Reale Historia Filozofii Starożytnej., teksty źródłowe (Diogenes Laertios.), J. Szacki Historia myśli socjologicznej. Bezpośrednią przyczyną upadku, a raczej osłabienia roli starożytnej polis były podboje Aleksandra Wielkiego, przede wszystkim rozpad j...